Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Sporočila za javnost

10.06.2008

Ministri za zdravje potrdili zavezanost k zmanjševanju bremena raka

© Svet EU

Ministrica za zdravje RS Zofija Mazej Kukovič je danes v Luxembourgu vodila drugi dan zasedanja Sveta ministrov Evropske unije za zaposlovanje, socialno politiko, zdravje in varstvo potrošnikov (EPSCO). Ministri za zdravje so sprejeli sklepe Sveta o zmanjševanju bremena raka, v katerih pozivajo države članice naj razvijajo in izvajajo celovite strategije obvladovanja raka. Strategije morajo vključevati "preprečevanje, zgodnje odkrivanje, kakovostno zdravljenje, psihosocialno pomoč, rehabilitacijo in paliativno oskrbo" je poudarila predsedujoča ministrica Zofija Mazej Kukovič. Slovenija je s tem, po uspešni konferenci o raku na strokovni ravni, dosegla tudi politično zavezanost držav članic k zmanjševanju bremena raka.

Razprava ministrov je ponovno pokazala, kako zelo pomembno je tudi preprečevanje bolezni. Najmanj tretjino vseh rakavih bolezni je namreč mogoče preprečiti. V sklepih zato ministri pozivajo k nadaljnjem razvijanju in izvajanju ukrepov na področju promocije zdravja in preprečevanja bolezni, da bi zmanjšale izpostavljenost posameznikov ključnim dejavnikom tveganja, kot so uživanje tobaka, nezdrava prehrana, telesna nedejavnost ter škodljivo in nevarno uživanje alkohola.

Razprava o zmanjševanju bremena raka, ki je potekala med slovenskim predsedovanjem, bo pomembno vplivala na nadaljnje delo Evropske komisije, od katere se sedaj pričakuje priprava akcijskega načrta o obvladovanju raka v EU. Ta naj bi obravnaval vse vidike celovitega obvladovanja raka. Uresničevanje akcijskega načrta bo pripomoglo ne le k zmanjševanju bremena raka, ampak tudi k zmanjševanju številnih drugih kroničnih bolezni, kar je bil tudi cilj Slovenije na področju zdravstva ob prevzemu predsedovanja Svetu Evropske unije.

Ministri za zdravje so sprejeli tudi sklepe Sveta o antimikrobni rezistenci, temi, ki ji je Slovenija namenila posebno pozornost. Čezmerna in napačna uporaba antibiotikov je namreč spodbudila razvijanje in širjenje bakterij ter drugih mikroorganizmov, ki so razvili odpornost proti antibiotikom, zaradi česar se danes spoprijemamo z neučinkovitostjo nekaterih tradicionalnih zdravljenj, kar resno ogroža javno zdravje v svetu kakor tudi v Evropi.

V danes sprejetih Sklepih Svet poziva države članice, naj zagotovijo, da se vzpostavijo strukture in namenijo sredstva za izvajanje priporočila Sveta iz leta 2002 o preudarni uporabi antimikrobnih snovi v humani medicini ter nadaljujejo z izvajanjem posebnih strategij, usmerjenih k obvladovanju antimikrobne rezistence.

Države naj še naprej spodbujajo preudarno uporabo antibiotikov s programi ozaveščanja širše javnosti, zdravnikov, zdravstvenih delavcev, veterinarskih delavcev in veterinarjev z verodostojnimi, znanstvenimi in s podatki podprtimi sporočili in ukrepi ter informacijami o nevarnostih neprimerne in nenadzorovane uporabe zdravil.

Ministri so pozvali Evropsko komisijo naj podpre raziskave na področju antimikrobne rezistence in, skladno s pristopom "zdravje v vseh politikah", spodbuja tudi nadaljnje sodelovanje med vsemi generalnimi direktorati in ustreznimi agencijami ter olajša sodelovanje med državami članicami pri vseh vidikih obvladovanja antimikrobne rezistence.

Slovenija je s pobudo za obvladovanje antimikrobne rezistence spodbudila bolj poglobljeno obravnavo pereče teme in tako dosegla zastavljen cilj predsedovanja. Evropska komisija in naslednje predsedujoče države pa so že napovedale, da bo antimikrobna rezistenca tudi njihova prednostna naloga v prihodnje.

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 13.06.2008