Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Sporočila za javnost

10.06.2008

Uresničevanje ciljev Zdravstvene strategije EU v prihodnje lažje

© Svet EU

Ministri za zdravje so na današnjem zasedanje Sveta ministrov Evropske unije za zaposlovanje, socialno politiko, zdravje in varstvo potrošnikov (EPSCO) v Luxembourgu sprejeli sklepe Sveta o izvajanju Zdravstvene strategije EU, ki jo je Evropska komisija predstavila oktobra lani. Za dosego ciljev strategije in reševanje drugih pomembnih strateških vprašanj je ključno okrepljeno oziroma strukturirano sodelovanje med Svetom in Komisijo. Kot je poudarila predsedujoča ministrica Zofija Mazej Kukovič, »bi večja angažiranost držav članic in Sveta na področju zdravja v EU in v zadevah, ki vplivajo na zdravje in zdravstvene sisteme, ter tesnejše sodelovanje s Komisijo za države članice pomenilo resnično dodano vrednost. Hkrati  bi na ta način zagotovili tudi uresničevanje pristopa zdravje v vseh politikah".

Ministri so potrdili predlog, ki ga je pripravila predsedujoča Slovenija v sodelovanju z državami članicami, za preoblikovanje Delovne skupine za javno zdravje na visoki ravni. Ob ustrezni zastopanosti držav članic in Evropske komisije na visoki ravni bi omogočila razpravo o strateških zadevah, povezanih z zdravjem in zdravstvenimi sistemi, določala prednostne naloge, cilje in potrebne dejavnosti na ravni EU ter spremljala njihovo uresničevanje. Delovna skupina bi tako s svojimi delovnimi metodami in mandatom lahko pomagala Svetu pri uresničevanju njegove strateške vloge glede obravnavanja in opredeljevanja ključnih vprašanj na področju zdravja na ravni EU.

Od Evropske komisije se v prihodnje pričakuje, da bo dejavno podprla to strateško sodelovanje z ustreznimi prispevki vseh sektorjev, ki lahko vplivajo na zdravje. Komisija pa se je obenem zavezala, da bo preučila sedanje strukture na področju zdravja in opredelila merila za racionalizacijo teh struktur s ciljem, da se bi izognila podvajanju dela in zagotovila učinkovitost.

Na zasedanju so ministri sprejeli tudi sklepe Sveta o informacijah bolnikom o zdravilih. »Cilj sklepov Sveta je izraziti skupno stališče držav članic glede zagotavljanja informacij o zdravilih bolnikom,« je napovedala predsedujoča ministrica Zofija Mazej Kukovič, zato je po sprejemu sklepov predlagala politično razpravo, v kateri bi dobili odgovore na vprašanja kako učinkovito razločevati med informacijo in oglaševanjem zdravil.

Ministri so pri tem izrazili enotno mnenje, da morajo biti informacije o zdravilih, do katerih dostopajo bolniki kakovostne, objektivne, zanesljive, popolne, razumljive in nepromocijske. Potrebno je ohraniti prepoved oglaševanja zdravil, za katera je potreben zdravniški recept, ter harmonizirati razumevanje in definicije, ki omogočajo razločevanje med oglaševanjem in informacijo o zdravilih. Izražena je bila še nujnost razvoja modelov, ki omogočajo spremljanje in nadzor aktivnosti na tem področju ter potrebo po zmanjševanju razlik, ki trenutno obstajajo med državami članicami v dostopnosti  informacij o zdravilih bolnikom.

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 13.06.2008