Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Sporočila za javnost

12.06.2008

Predsednik Sveta EU za področje notranjih zadev Dragutin Mate na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta in političnem trialogu (Napoved dogodka)

Predsednik Sveta EU za področje notranjih zadev in slovenski minister za notranje zadeve Dragutin Mate se bo 17. junija 2008 v Strasbourgu udeležil razprave poslancev Evropskega parlamenta o besedilu predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih standardih in postopkih v državah članicah za vrnitev državljanov tretjih držav, ki nezakonito prebivajo v EU (t. i. direktiva o vračanju).

Slovensko predsedstvo je po napornih pogajanjih v delovnih telesih Sveta EU, kjer so države članice že od leta 2005 poskušale najti kompromis, in po treh političnih trialogih z Evropskim parlamentom in s Komisijo na ravni Odbora stalnih predstavnikov konec maja dobilo zadostno podporo držav članic za oblikovanje besedila predloga direktive o vračanju. Evropski parlament je v celoti podprl besedilo predloga direktive, le glede člena o brezplačni pravni pomoči je predlagal, da se uskladi z določbami t. i. postopkovne direktive s področja azila. Po dodatnih dvostranskih pogajanjih z državami članicami in dodatnem političnem trialogu z Evropskim parlamentom 4. junija 2008 je usklajeno besedilo predloga direktive potrdil tudi Odbor stalnih predstavnikov in ga ponovno poslal v Evropski parlament. Tako bo parlament o besedilu direktive razpravljal na zasedanju 17. junija 2008. Če bo 18. junija za sprejem direktive glasovala večina poslancev, bo direktiva sprejeta v prvem branju.

Ob robu plenarnega zasedanja se bo minister Mate na političnem trialogu srečal tudi s Sarah Ludford, poslanko Evropskega parlamenta in poročevalko za Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta o spremembah in dopolnitvah skupnih konzularnih navodil za diplomatska in konzularna predstavništva v zvezi z uvajanjem biometrije, ki vključuje določbe o organizaciji sprejemanja in obravnavanja vlog. Srečanje je namenjeno formalni izmenjavi mnenj med Evropskim parlamentom in Svetom EU glede besedila predlaganega akta, ki ga je treba sprejeti zaradi uvedbe viznega informacijskega sistema.

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 12.06.2008