Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Sporočila za javnost

13.06.2008

Duševno zdravje je treba obravnavati kot sestavni del vseh področij družbenega življenja

Ministrica za zdravje Zofija Mazej Kukovič se je danes v Bruslju udeležila evropske konference o duševnem zdravju Skupaj za duševno zdravje in blagostanje, ki jo jepripravila Evropska komisija v sodelovanju s slovenskim predsedstvom. "Napovedi strokovnjakov kažejo, da bo depresija do leta 2020 postala najpogostejši vzrok bolezni v razvitem svetu in da duševne motnje med vsemi boleznimi najbolj strmo naraščajo. Število oseb z duševnimi motnjami narašča tudi zaradi demografskih gibanj in povečanja števila starostnikov v Evropski uniji," je poudarila ministrica v svojem uvodnem nagovoru in nadaljevala, da je "naš cilj, da skupaj razvijamo ukrepe za spodbujanje duševnega zdravja in ozaveščanje javnosti, privzemanje in ohranjanje zdravih življenjskih navad in ustvarjanje okolja, ki omogoča osebnostni razvoj".

Duševno zdravje je temeljna dobrina za kakovostno življenje posameznika in družbe, za njen gospodarski in kulturni napredek, je ekonomski kapital narodov, zato ga je treba obravnavati kot sestavni del vseh področij družbenega življenja in delovanja, kot so socialno varstvo, izobraževanje in zaposlovanje.

Ministrica je poudarila, da je državam Evropske unije uspelo razviti vzorce, ki so lahko drugim za zgled. Na ravni Evropske unije sicer ne moremo razviti enotnega vzorca varovanja duševnega zdravja, ki bi bil primeren za vse, lahko pa poudarimo skupne potrebe, vrednote in opredelimo skupne cilje.

Pozornost in dejavnosti, ki jih namenja Evropska komisija duševnemu zdravju tudi z današnjo konferenco, bo v veliko pomoč pri iskanju najhitrejše poti za izboljšanje duševnega zdravja in blaginje državljanov Evropske unije.

Ob koncu konference bodo udeleženci sprejeli evropski dogovor za duševno zdravje in blaginjo kot dodatno pobudo ob posvetovanju o zeleni knjigi za boljše duševno zdravje prebivalstva, ki jo je leta 2005 izdala Evropska komisija. Dogovor določa nekaj prednostnih tem: preprečevanje samomorov in depresij, duševno zdravje mladostnikov in izobraževanje, duševno zdravje na delovnem mestu, duševno zdravje starejših in boj proti stigmi in socialni izključenosti. Poudarja pomen duševnega zdravja za javno zdravstvo, izobraževanje, storilnost in socialno povezovanje v Evropski uniji. V dogovoru je izražena pripravljenost vladnih in nevladnih organizacij EU na visoki ravni, da pri obravnavanju duševnega zdravja delujejo skupaj.

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 16.06.2008