Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Sporočila za javnost

13.06.2008

Obdobja nejasnih pravil opravljanja cestnih prevozov v Evropski uniji je konec

Drugi dan zasedanja Sveta ministrov EU za energijo, promet in telekomunikacije poteka v Luksemburgu pod vodstvom slovenskega prometnega ministra mag. Radovana Žerjava.

Na dopoldanskem delu zasedanja so prometni ministri EU živahno in vsebinsko poglobljeno razpravljali o treh zakonodajnih predlogih cestnoprometnega svežnja, in sicer o predlogu uredbe o dostopu do trga mednarodnega cestnega prevoza blaga, predlogu uredbe o pogojih za opravljanje dejavnosti cestnega prevoznika ter predlogu uredbe o skupnih pravilih za dostop do mednarodnega trga avtobusnih prevozov. Svet ministrov je po dolgotrajni razpravi podprl kompromisni predlog slovenskega predsedstva. Ministri so dosegli politični dogovor o vseh treh zakonodajnih predlogih.

»S tem je konec obdobja nejasnih pravil opravljanja cestnih prevozov. Odslej bomo z jasnimi in preglednimi pravili preprečili zlorabe, pripomogli k zagotavljanju poštene konkurence, večji učinkovitosti ter boljšemu nadzoru na tem področju,« je poudaril predsednik Sveta EU za promet slovenski prometni minister mag. Radovan Žerjav.

Slovensko predsedstvo si je od samega začetka zelo prizadevalo, da bi bil pri tem zakonodajnem svežnju dosežen politični dogovor. Današnji politični dogovor je bistven prispevek k preglednejšemu, učinkovitejšemu in varnejšemu trgu cestnega prometa. Kompromisni predlog predsedstva namreč vzpostavlja ravnotežje med nadaljnjim izboljšanjem učinkovitosti trga cestnih prevozov ter pravičnejšim in preglednejšim okvirom za celotno področje cestnih prevozov.

Doseženi dogovor določa jasna in izvršljiva pravila za kabotažo, ki je bila danes osrednja tema razprave ministrov o cestnem svežnju. Tako so dovoljene do tri kabotažne vožnje v sedmih dneh po opravljeni mednarodni vožnji v državi gostiteljici. Če prevoznik v državi gostiteljici opravi samo en kabotažni prevoz, lahko v drugih državah članicah opravi preostali dve vožnji, toda v treh dneh od vstopa v posamezno državo članico in v skupnem roku sedmih dni od raztovora v državi gostiteljici.

Kompromisni predlog omogoča zmanjšanje števila praznih voženj na cestah v Skupnosti, državam članicam pa uporabo ustreznih varnostnih mehanizmov za preprečitev motenj na trgu cestnih prevozov zaradi kabotaže.

V zvezi z vzpostavitvijo nacionalnih elektronskih registrov, ki jih uvaja sveženj in kar je bilo danes v razpravi ministrov drugo večje odprto vprašanje, je slovensko predsedstvo pripravilo nekatere spremembe predloga Komisije, ki državam članicam dajejo na voljo več časa in prožnosti pri uvajanju in razvoju registrov. Različni koraki pri razvoju registrov so tako usklajeni z izraženimi željami držav članic po postopnem uvajanju registrov, kar se sklada tudi s prizadevanji za zmanjšanje administrativnih bremen in stroškov.

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 13.06.2008