Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Sporočila za javnost

13.06.2008

Evropska prometna perspektiva za države Zahodnega Balkana

V popoldanskem delu današnjega zasedanja Sveta ministrov EU za energijo, promet in telekomunikacije je tekla razprava o t. i. prometni pogodbi za Zahodni Balkan, o železniških pogodbah, o čistih in energetsko učinkovitih vozilih ter o letalstvu.

Ministri za promet so pooblastili Komisijo za začetek pogajanj glede pogodbe o prometni skupnosti med EU in državami Zahodnega Balkana. Gre za nadaljevanje procesa in dogodkov prometnega zbliževanja Skupnosti s to regijo in za nadaljevanje vsebine, ki so jo sicer obravnavali že na svoji konferenci maja v Beogradu.

Kakor je danes poudaril predsednik Sveta EU za promet, slovenski prometni minister mag. Radovan Žerjav, sta »za slovensko predsedstvo glede na zemljepisno lego Slovenije začetek pogajanj in pozneje sklenitev pogodbe o prometni skupnosti z Zahodnim Balkanom izjemnega pomena«. S podelitvijo mandata je EU državam tega območja dala močno sporočilo, da jim ponuja resnično evropsko perspektivo na prometnem področju. Komisija in države članice jim bodo pomagale pri razvoju prometa s posredovanjem najboljših praks in širitvijo prometnega pravnega reda Skupnosti, kar zadeva infrastrukturo, varnost, varovanje okolja in socialno zakonodajo za pomorski in kopenski promet ter celinsko plovbo.

Komisija bo uradno začela pogajanja 24. junija in to proslavila z uradnim dogodkom v Bruslju.

Ministri so sprejeli tudi sklepe glede večletnih pogodb o kakovosti železniške infrastrukture. Glavno priporočilo je, da se med lastniki te infrastrukture – ki so večinoma države  članice – in njenimi upravljavci za zagotavljanje finančnih sredstev, ki se zanjo potrebujejo, sklepajo večletne pogodbe. To je za države članice spodbuda, da bodo razmislile o prednostih večletnega financiranja za vzdrževanje železniške infrastrukture.

Svet ministrov je opravili tudi razpravo in sprejel splošni pristop o prvem t. i. "zelenem predlogu", ki se nanaša na spodbujanje čistih in energetsko učinkovitejših vozil za cestni prevoz. Predlog direktive od javnih organov in ponudnikov javnega potniškega prometa zahteva, da pri nabavi vozil upoštevajo življenjske stroške pri porabi energije, izpustov CO2 in drugih onesnaževal, ter temelji na zavezah Evropskega sveta iz marca 2007 o spodbujanju trga in industrije z uvedbo zelenih in energetsko učinkovitih vozil. Direktiva bo predvsem pomagala pri ozaveščanju v zvezi z zunanjimi stroški, povezanimi z nabavo sredstev za javni cestni prevoz. Tako je po eni strani dan zgled državljanom za uporabo čistih in energetsko učinkovitih vozil, industriji pa spodbuda za tehnološki razvoj in izdelavo okolju prijaznejših prevoznih sredstev.

Svet ministrov je Komisiji podelil tudi pooblastilo za začetek pogajanj z Avstralijo in Novo Zelandijo o sklenitvi celovitih sporazumov o zračnem prometu. Gre za tesnejše sodelovanje Skupnosti z obema državama na tem področju. Danes podeljeni mandat prvič v zgodovini vključuje tudi močnejšo zavezanost tega sektorja okoljevarstvenim vprašanjem ter uvaja okrepljeno sodelovanje EU in tretjih držav glede izpustov toplogrednih plinov.

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 13.06.2008