Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Sporočila za javnost

14.06.2008

Finančni ministri držav članic G-8 na srečanju v Osaki največ pozornosti namenili visokim cenam nafte in hrane

Minister za finance in predsednik Sveta za ekonomske in finančne zadeve (ECOFIN) dr. Andrej Bajuk se je na povabilo japonskega ministra za finance Fukušira Nukage 13. in 14. junija v Osaki na Japonskem udeležil srečanja finančnih ministrov držav članic G-8, na katerem je minister kot predsednik ECOFIN-a v razpravah sodeloval s stališči, ki so bila usklajena v EU. Finančni ministri so izmenjali stališča do treh sklopov, in sicer do makroekonomskih obetov, vključno z razmerami na finančnih trgih, cen hrane in nafte ter podnebnih sprememb.

Finančni ministri držav članic G-8 so se sestali ob pripravah na vrh G-8, ko se bodo srečali voditelji držav in vlad skupine G-8. V skupni izjavi so o položaju svetovnega gospodarstva poudarili, da obstajajo tveganja umirjanja gospodarske rasti, kot so npr. nadaljnje zniževanje cen nepremičnin v ZDA, nadaljnje negotovosti na finančnih trgih ter povišane cene surovin, predvsem nafte in hrane. Minister Bajuk je predstavil stališče EU: »Na splošno se Evropa dobro spopada s svetovno upočasnitvijo gospodarstva, na katero je zaradi izvedenih korenitih strukturnih reform in občutnega znižanja javnofinančnega primanjkljaja dobro pripravljena. Rast v EU bo v letih 2008 in 2009 zaradi zunanjih šokov nižja od načrtovane, vendar še vedno blizu mogoče.«

Razmere na finančnih trgih so se v zadnjih mesecih nekoliko izboljšale, vendar obstajajo napetosti, še posebej na denarnih in posojilnih trgih. Raven medbančnih obrestnih mer ostaja visoka. Finančne ustanove odpisujejo slabe terjatve na preglednejši in bolj urejen način ter po potrebi zbirajo dodaten kapital. Minister Bajuk je ob tem poudaril: »EU se je na pretrese nemudoma odzvala in sprejela ukrepe za povečanje odpornosti našega finančnega sektorja. Med slovenskim predsedovanjem je bila sprejeta vrsta pomembnih odločitev za razvoj finančne stabilnosti v EU, med najpomembnejšimi je podpis memoranduma o sodelovanju med ministrstvi za finance, centralnimi bankami in nadzorniki za zagotavljanje finančne stabilnosti. Memorandum je podpisalo vseh 118 podpisnikov in je začel veljati 1. junija 2008.«

Tako kot preostali deli sveta se tudi EU spoprijema s povišano stopnjo inflacije, ki je predvsem posledica visokih cen nafte in hrane. Glede cen nafte so finančni ministri v skupni izjavi po srečanju G-8 poudarili ukrepe na strani povpraševanja, kot so predvsem povečanje energetske učinkovitosti, večje vlaganje v alternativne vire energije in diverzifikacija energetskih virov. Na strani ponudbe pa so pozvali države OPEC-a in druge, naj vlagajo v povečanje proizvodnje nafte in zmogljivosti rafinerij. Ministri so za kratkoročno reševanje vprašanja visokih cen hrane pozvali mednarodno skupnost, naj poveča pomoč najrevnejšim državam, dolgoročno pa so kot ključno poudarili povečanje pridelave hrane. Povečanje cen nafte in hrane je svetovni problem, zato je treba iskati rešitve na svetovni ravni. Minister Bajuk je ob tem predstavil stališče EU: »Za EU je ključnega pomena, da se inflacijska pričakovanja umirijo. Potrebna je višja stopnja usklajenega svetovnega pristopa glede šokov na strani ponudbe. Države EU se bodo izogibale izkrivljajočim ukrepom kot odgovoru na povečanje cen nafte in surovin, ki bi preprečil potrebna prilagajanja gospodarskih subjektov.«

Glede podnebnih sprememb so finančni ministri G-8 pozdravili in podprli vzpostavitev novega instrumenta za financiranje okoljske infrastrukture. Ta bo zagotavljal financiranje projektov na področju čistih tehnologij, preprečevanja uničevanja gozdov in trajnostnega razvoja gospodarstev v državah v razvoju. Ob tem je minister Bajuk poudaril: »Učinkovito spoprijemanje s podnebnimi spremembami je mogoče zgolj na mednarodni ravni, ki zajema vsa ključna svetovna gospodarstva. EU je pri tem že oblikovala lastno celovito strategijo, ki predvideva znižanje izpustov toplogrednih plinov za 20 odstotkov do leta 2020 in večjo uporabo obnovljivih virov energije.«

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 20.06.2008