Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Sporočila za javnost

16.06.2008

Finančni ministri ASEM predvsem o spoprijemanju z izzivi v svetovnem gospodarstvu

Foto: Irena Bremsak

Minister za finance in predsednik Sveta za ekonomske in finančne zadeve (ECOFIN) dr. Andrej Bajuk se je danes udeležil srečanja finančnih ministrov EU in Azije (ASEM), ki od 14. do 17. junija poteka na otoku Jeju v Južni Koreji in na katerem je slovenski finančni minister v razpravah sodeloval s skupnimi stališči držav članic EU.

Finančni ministri 27 držav članic EU, 16 azijskih držav, predstavniki Evropske komisije, Azijske razvojne banke, sekretariata Zveze držav jugovzhodne Azije (ASEAN), Svetovne Banke, Mednarodnega denarnega sklada in Evropske centralne banke so razpravljali o makroekonomskih razmerah, vključno z razmerami na finančnih trgih, ekonomskem povezovanju v EU in Aziji, financiranju infrastrukture ter tržnih ukrepih za spoprijemanje s podnebnimi spremembami.

Svetovno gospodarstvo se po ugotovitvah ministrov kratkoročno srečuje z mogočo upočasnitvijo rasti, vendar pa ostajajo njihova stališča do dolgoročnih gospodarskih gibanj pozitivna. Tveganja, s katerimi se trenutno spoprijema svetovno gospodarstvo, so se pojavila z upočasnitvijo gospodarstva ZDA, usihanjem virov financiranja na svetovnem finančnem trgu in naraščajočimi inflacijskimi pritiski predvsem zaradi visokih cen hrane in nafte. Poudarili pa so, da sta Azija in EU trenutno veliko manj ranljivi in bistveno odpornejši proti zunanjim šokom, kot sta bili pred desetletjem, čeprav za svetovna gospodarska tveganja nista neobčutljivi. Pozdravili so pravočasne ukrepe, ki so jih azijske in evropske države uvedle ob spoprijemanju s finančnim pretresom, ter priporočila Foruma za finančno stabilnost, ki so jih v zvezi s posledicami finančnega pretresa sprejele države članice G-7. Ker so odprta trgovina in naložbeni režimi ključnega pomena za svetovno blaginjo in boj proti protekcionizmu, so ministri poudarili nujnost uspešnega dokončanja pogajanj o razvojnem programu iz Dohe, saj bi ta lahko pripomogel k svetovni rasti in zmanjšanju revščine.

Ministri so menili, da so nekateri vidiki evropskih izkušenj pomembni za trenutna prizadevanja Azije za okrepitev regionalnega finančnega sodelovanja. Evropsko povezovanje se je iz carinske unije razvilo v skupni trg ter nazadnje v gospodarsko in monetarno unijo. Trenutni mehanizmi finančnega sodelovanja v Aziji, kot je npr. pobuda iz Čjang Maja, pomenijo poseben azijski pristop, obenem pa temeljijo na preteklih izkušnjah EU. Ministri so se strinjali, da je pomembno, da Aziji uspe okrepiti monetarno in finančno sodelovanje. Večja regionalna finančna stabilnost bi namreč okrepila odpornost gospodarstev v Aziji in delovanje mednarodnega monetarnega sistema, hkrati pa omogočila učinkovitejše svetovno gospodarsko in finančno prilagajanje ter ustrezno zmanjševanje svetovnih neravnotežij.

Glede financiranja infrastrukture so ministri med drugim pozdravili pobudo z otoka Jeju za okrepitev sodelovanja pri javno-zasebnem partnerstvu med državami članicami ASEM.

Ministri so glede spoprijemanja s podnebnimi spremembami poudarili, da sta Okvirna konvencija ZN o podnebni spremembi in Kjotski protokol ustrezen in učinkovit okvir mednarodnega sodelovanja v boju proti podnebnim spremembam. Upoštevali so tudi pomen oblikovanja politike, ki bi državam v razvoju zagotovila gospodarsko rast in razvoj. Minister dr. Bajuk je ob tem poudaril zavezanost Evropske unije boju proti podnebnim spremembam: »Učinkovito spoprijemanje s podnebnimi spremembami je mogoče zgolj na mednarodni ravni, ki zajema vsa ključna svetovna gospodarstva. EU je pri tem že oblikovala lastno celovito strategijo, ki predvideva znižanje izpustov toplogrednih plinov za 20 odstotkov do leta 2020 in večjo uporabo obnovljivih virov energije.«

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 16.06.2008