Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Sporočila za javnost

13.06.2008

Visoki predstavniki jadranskih držav in vodni direktorji EU v Sloveniji (Napoved)

V Sloveniji bosta 16. in 17. junija dva pomembna dogodka za upravljanje voda:

  • v Kopru bo ob 9. zasedanju Mešane slovensko-hrvaško-italijanske komisije za varstvo voda Jadranskega morja in obalnih območij prvo srečanje visokih predstavnikov jadranskih držav. Namen srečanja je priprava strategije za Jadran skladno z evropsko morsko direktivo. Visoki predstavniki bodo predvidoma podpisali skupno izjavo o pripravi strategije za Jadran;
  • na Brdu pri Kranju bo 15. neformalni sestanek vodnih direktorjev držav članic Skupnosti, to je predstavnikov odgovornih uprav za upravljanje voda iz posameznih držav. Sestanka se bodo udeležili tudi predstavniki držav EFTE iz Norveške, Švice, Islandije, Lihtenštajna ter držav kandidatk iz Hrvaške, Turčije in Makedonije.

Podlaga za neformalna srečanja vodnih direktorjev je direktiva Evropskega Parlamenta in Sveta o določitvi ukrepov Skupnosti za vodno politiko 2000/60/ES – vodna direktiva, ter na njeni podlagi dogovorjena skupna strategija držav članic za izvajanje vodne direktive (CIS) iz leta 2001.

Evropska komisija skupaj z državami članicami pripravlja podrobnejše smernice in predpise Evropske komisije, potrebne za primerljivo izvajanje vodne direktive v vseh državah članicah, ter usmerja izvajanje vodne politike Skupnosti.

Sestanek vodnih direktorjev držav članic, EFTE ter držav kandidatk bo v Sloveniji namenjen predvsem temam za pripravo prvega načrta upravljanja, oblikovanju politike prilagajanja in blaženja posledic podnebnih sprememb pri vodah ter okoljskim sestavinam prenove skupne evropske kmetijske politike.

Glede na stanje priprave načrtov upravljanja, določenih z vodno direktivo, bodo na sestanku obravnavani predvsem problematika primerljivega spremljanja in ocenjevanja ekološkega stanja voda v državah članicah, podrobnejše smernice in merila v povezavi z določanjem okoljskih ciljev ter izjem, predvsem smernice za oceno nesorazmernih stroškov programov ukrepov, potrebnih za doseganje dobrega stanja vodnih teles, ter vsebina enotnih obrazcev za poročanje o izvajanju vodne direktive skupnemu evropskemu informacijskemu sistemu za vode (WISE).

Poleg navedenih vsebin bodo obravnavali tudi dejavnosti za izvajanje drugih direktiv skupne evropske vodne politike, kot so izvajanje poplavne direktive, priprava na izvajanje okvirne direktive o strategiji morja ter izvajanje politike ob suši in pomanjkanju vode.

Dogodka povezuje prizadevanje za uresničitev ciljev skupne evropske vodne politike (okvirna vodna direktiva in morska direktiva).

Na srečanju visokih predstavnikov jadranskih držav bo prvič predstavljena tudi organizacija Evropsko partnerstvo za vode (EU Water Partnership/EWP), ki za večjo konkurenčnost (Lizbonska strategija) pri pripravi strategij za učinkovito upravljanje vodnih virov vključuje gospodarstvo že ob zasnovi načrtov upravljanja porečij in obale. Na pobudo Slovenije bo Evropsko partnerstvo za vode dobilo tudi regionalno razsežnost (Savski bazen in Jadran).

Gospodarska družba Petrol bo na podlagi partnerskega sodelovanja z Ministrstvom za okolje in prostor pripravila razstavo o ogroženi morski želvi (Carettta caretta) in v Kopru 16. junija ob ministrskem zasedanju predala novo plovilo nevladni organizaciji Morigenos – društvu za raziskovanje in zaščito morskih sesalcev. Plovilo bo namenjeno učinkovitejšemu opazovanju delfinov v severnem Jadranu.

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 13.06.2008