Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Sporočila za javnost

17.06.2008

EU odprla dve poglavji v pristopnih pogajanjih s Hrvaško

Predsednik Sveta EU za splošne zadeve in zunanje odnose slovenski zunanji minister dr. Dimitrij Rupel je danes vodil pristopno konferenco s Hrvaško. Delegacijo Hrvaške je vodil zunanji minister Gordan Jandroković. Na pristopni konferenci je Evropska unija odprla dve novi poglavji, in sicer 2. poglavje (prosti pretok delavcev) in 19. poglavje (socialna politika in zaposlovanje).

Minister dr. Rupel je uvodoma dejal, da pogajanja s Hrvaško dobro napredujejo in prehajajo letos v zelo pomembno in zahtevno fazo. Povedal je, da je Hrvaška leta 2008 sprejela nacionalni program za vključevanje v Evropsko unijo. Največji izziv je nadgradnja doseženih rezultatov, dopolnitev reform in dejansko uveljavljanje evropskega pravnega reda, predvsem na nekaterih ključnih področjih, kot na primer v sodstvu, pri reformi javne uprave in boju proti korupciji. Evropska unija tudi spodbuja Hrvaško k nadaljnjim prizadevanjem za dobre sosedske odnose, vključno z iskanjem obojestransko sprejemljivih končnih rešitev vseh odprtih vprašanj s sosednjimi državami, posebno glede vprašanja meje, ter s prizadevanjem za spravo med prebivalci regije.

O odprtju dveh poglavij je slovenski zunanji minister menil, da je Hrvaška na področjih, na katera se nanašata ti dve poglavji, ustrezno pripravljena, je pa še nekaj obveznosti, ki jih bo morala izpolniti.

Glede prostega pretoka delavcev je minister Rupel dejal, da EU soglaša, da bo mogoče to poglavje zapreti, ko bo Hrvaška dokazala, da ima ustrezne upravne strukture za dejansko izvajanje evropskega pravnega reda, še zlasti glede na prilagoditev sistemov socialnega skrbstva. Vsekakor pa EU ugotavlja, da bo treba v zvezi z gibanjem delovne sile tudi za Hrvaško uvesti prehodno obdobje. Nazadnje pa bo morala EU preveriti, da na Hrvaškem ni diskriminacijskih določil v zvezi z delovno silo iz držav članic EU.

Glede socialne politike in zaposlovanja bo morala Hrvaška prilagoditi zakonodajo o delu ter zakon o varnosti in zdravju pri delu evropskemu pravnemu redu ter sprejeti novo nediskriminacijsko zakonodajo in zakon o enakih možnostih glede na spol.

Na zasedanju so tudi potrdili odprtje poglavij o čezevropskih omrežjih, finančnih in proračunskih določilih, prevozni politiki in energiji.

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 20.06.2008