Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Sporočila za javnost

17.06.2008

Vloga gozdov pri podnebnih spremembah

Danes se je v Sloveniji začelo tridnevno srečanje generalnih direktorjev za gozdarstvo. Glavna tema srečanja so gozdovi in podnebne spremembe – kakšna je vloga gozdov pri prilagajanju in blaženju podnebnih sprememb. Generalni direktorji za gozdarstvo bodo razpravljali tudi o pobudi za pravno zavezujoč sporazum o gozdovih v Evropi, ki je bila sicer že obravnavana na Ministrski konferenci o varstvu gozdov v Evropi novembra lani.

Generalni direktorji za gozdarstvo bodo pri temi o prilagajanju podnebnim spremembam izmenjali poglede na najpomembnejše negativne vplive, ki jih imajo lahko podnebne spremembe na gozdove in gozdarstvo, kot so gozdni požari, vetrolomi in migracija vrst. Razpravljali bodo tudi o najpomembnejših varovalnih vlogah gozdov, ki bodo ob spremembah podnebja še posebej poudarjene, na primer varstvo pred erozijo in uravnavanje odtoka vode, ter o oblikovanju najustreznejših prilagoditvenih politik in načinov ravnanja z gozdovi ob pričakovanih spremembah podnebja.

Pri temi o blaženju podnebnih sprememb bodo generalni direktorji namenili pozornost vlogi gozdov pri tem. Glavna vprašanja se bodo dotikala vzdržnosti povečevanja lesnih zalog gozdov glede na večnamensko gospodarjenje z njimi, zmogljivosti in primernosti uporabe lesa za energijo, povečanja uporabe lesa namesto drugega, energijsko potratnejšega materiala, primernega ravnotežja med navedenimi strategijami.

Avstrijska delegacija bo predstavila pobudo za pravno zavezujoč sporazum o gozdovih v Evropi, ki naj bi določal minimalna merila za varstvo gozdov. Generalni direktorji bodo govorili o prednostih in slabostih take pobude za gozdarstvo v EU.

Zavod za gozdove bo priredil tudi strokovno ekskurzijo v Rakov Škocjan s predstavitvijo načrtnega dela z gozdovi. Pred sto leti je namreč gozdar Schollmeyer v snežniških gozdovih zasnoval nadzorno metodo za preverjanje pravilnosti odločitev, ki se je od tedaj neprekinjeno uporabljala. Generalni direktorji si bodo ogledali tudi Krajinski park Rakov Škocjan, Cerkniško jezero in podrobno gozdnogojitveno načrtovanje v gozdovih Javornika.

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 17.06.2008