Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Sporočila za javnost

20.06.2008

Evropski voditelji enotno za blažitev posledic visokih cen hrane in nafte

© Svet EU

Predsedniki držav in vlad Evropske unije, ki so se pod vodstvom predsednika Evropskega sveta in predsednika slovenske vlade Janeza Janše sestali na junijskem vrhu, so pozvali k enotnosti pri ukrepih za blažitev posledic visokih cen hrane in nafte doma in na svetovni ravni.

Predsednik Evropskega sveta Janez Janša je poudaril, da so to veliki izzivi, ki zelo vplivajo na življenje vseh državljanov EU. Resnost razmer je ponazoril s statističnimi podatki: »16 odstotkov prebivalcev EU živi pod mejo revščine, najbolj pa so prizadete družine z nizkimi dohodki. Po svetu je bilo zaradi povišanih cen hrane dodatnih 100 milijonov ljudi pahnjenih v revščino, cene nafte pa so se v zadnjih šestih letih povišale za 500 odstotkov.«

Po besedah premierja Janše so vzroki za to večplastni in različni. »Politike EU niso glavni vzrok za probleme, lahko pa ponudijo rešitve,« je menil. »V razpravi smo se strinjali, da mora Unija pokazati enotnost pri ukrepanju doma in globalno. Prestopili smo torej v fazo dejavnega reševanja.«

»Zato se bomo nemudoma posvetili takojšnjemu blaženju posledic,« je dejal premier Janša. »Nacionalne politike imajo ključne instrumente za blaženje teh negativnih učinkov, danes pa smo spregovorili tudi o instrumentih, ki jih ima tudi EU.« Voditelji so pozdravili namero Evropske komisije, da pri tem poviša sredstva, namenjena neposredni pomoči najbolj prizadetim državljanom EU.

Ob kratkoročnih rešitvah pa bodo potrebna tudi učinkovita dolgoročna strukturna prilagajanja. Predsednik Evropskega sveta Janša je posebej poudaril te ključne ukrepe:

  • sistematično spremljanje dogajanja na trgih, da bi zmanjšali sistemska tveganja in se pripravili na morebitne šoke,
  • sprejetje ukrepov za učinkovito rabo energije in diverzifikacijo virov energije, s čimer bi lahko zmanjšali odvisnost od fosilnih goriv,
  • okrepitev inovacij in raziskav za razvoj novih tehnologij, ki bi pripomogle k energetski varčnosti in diverzifikaciji virov energije,
  • določitev trajnostnih meril za pridobivanje biogoriva in predvsem spodbujanje razvoja druge generacije biogoriva, narejenega iz stranskih produktov, ki ne ogrožajo pridelave hrane,
  • vzpostavitev sistematičnega dialoga med državami proizvajalkami in porabnicami ter naftnimi družbami.

Po besedah premierja Janše pa so ključnega pomena tudi sinergije na vseh področjih politik – kmetijske in energetske, prilagajanja podnebnim spremembam, znanosti in tudi zunanje politike EU.

Toda reševanje tega vprašanja ni omejeno le na Evropo. »Globalno se bomo na probleme odzvali v Združenih narodih in skupini G-8,« je povedal premier Janša. »EU je potrdila svojo zavezanost odprti trgovinski politiki, hitrim odzivanjem na takojšnje kratkoročne humanitarne potrebe ter spodbudo ciljno usmerjeni podpori za oživitev kmetijstva v državah v razvoju.«

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 27.06.2008