Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Sporočila za javnost

23.06.2008

Kmetijski ministri sprejeli uredbo o fitofarmacevtskih sredstvih

Kmetijski ministri EU so pod vodstvom slovenskega ministra Iztoka Jarca danes z veliko večino in podporo Evropske komisije sprejeli uredbo o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v prodajo. Minister Jarc je poudaril, da je sprejetje političnega dogovora po dveh letih obravnave uredbe na Svetu EU velik dosežek za slovensko predsedstvo. Ob tem je poudaril, da je eden glavnih ciljev nove uredbe uveljavitev vseh potrebnih visokih standardov za preprečevanje slabih vplivov fitofarmacevtskih sredstev na zdravje ljudi, živali in varovanje okolja.

Minister Jarc je poleg tega poudaril, da je bilo treba pri določitvi meril za odobritev aktivnih snovi upoštevati tudi vpliv fitofarmacevtskih sredstev na dolgoročno preskrbo s hrano v Evropski uniji.

Dokazano rakotvorne, mutagene in strupene snovi za reprodukcijo bodo po novem popolnoma izključene iz prodaje in uporabe. V izjemnih primerih, ko razpoložljiva sredstva ne bodo zagotovila dovolj učinkovitega nujnega varstva rastlin, se bodo lahko uporabljale druge nevarne snovi le pod strogimi pravili. To prehodno obdobje ne bo daljše kot pet let.

Nova uredba spodbuja zamenjavo nevarnejših fitofarmacevtskih sredstev z varnejšimi sredstvi. Poleg tega po novem ne bo mogoče podeliti začasne registracije sredstvom, ki bodo še v postopku registracije, razen ko bo ocenjevanje na ravni EU trajalo več kot dve leti in pol.

Kljub uveljavitvi sistema medsebojnega priznavanja registriranih pripravkov v treh conah EU bodo države članice v posebnih okoljevarstvenih ali agrotehničnih okoliščinah lahko zavrnile vzajemno priznavanje registracije posameznih sredstev ali omejile njihovo uporabo.

Po novem bodo morali poklicni uporabniki in proizvajalci fitofarmacevtskih sredstev voditi evidenco o njihovi uporabi, kar do zdaj v EU ni bilo enotno urejeno.

Z uredbo se poenostavljajo pravila za zaščito intelektualne lastnine podatkov, omejuje pa se tudi podvajanje preizkusov na vretenčarjih.

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 27.06.2008