Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Sporočila za javnost

24.06.2008

Dogovor ministrov za ribištvo EU tudi o dovoljenjih za ribolov in varovanju občutljivih morskih ekosistemov

Ministri EU, pristojni za ribištvo, so pod vodstvom slovenskega ministra Iztoka Jarca danes sprejeli še dve uredbi s področja ribištva, in sicer uredbo o dovoljenjih za opravljanje ribolova in uredbo o varovanju občutljivih morskih ekosistemov.

»Zelo sem zadovoljen, da smo poleg uredbe o preprečevanju nelegalnega ribolova danes sprejeli tudi uredbo, s katero smo poenotili pravila za pridobitev dovoljenj za ribolov plovil EU v vodah zunaj Skupnosti in plovil tretjih držav v vodah EU. S tem poenostavljamo postopke in zmanjšujemo  administrativno breme,« je poudaril minister Jarc.

Uredba  nadomešča sedanja določila o ribolovnih dovoljenjih in uvaja splošen sistem Skupnosti za dovoljenja za vse ribolovne dejavnosti plovil Skupnosti zunaj voda Skupnosti. Pri tem upošteva mednarodne obveznosti in posebne okoliščine za ribolov zunaj voda Skupnosti. Uredba na novo opredeljuje pravila za dostop plovil tretjih držav v vode Skupnosti, omogoča pa tudi nadaljevanje ribolovnih dejavnosti v obdobju, ko se izteče protokol posameznega ribiškega sporazuma in Svet EU še ne sprejme odločitve o njegovi nadomestitvi z novim oziroma o njegovi začasni uporabi. Določena so tudi pravila za prerazporeditev neizkoriščenih ribolovnih možnosti.

»Poleg tega smo se danes na politični ravni dogovorili tudi o uredbi, s katero bomo zaščitili občutljive morske ekosisteme na območjih odprtega morja, ki jih ne pokrivajo regionalne organizacije za upravljanje ribištva. S to uredbo reguliramo ribolovne dejavnosti plovil EU na odprtem morju na teh območjih,« je pojasnil slovenski minister Jarc in poudaril, da je »sprejetje te uredbe zelo pomembno. Z njo se v zakonodajo EU prenašajo določila Resolucije Generalne skupščine Združenih narodov o trajnostnem ribištvu, sprejete decembra 2006.«

Za ribolov na območjih, zajetih s to uredbo, bodo ribiška plovila potrebovala posebna ribolovna dovoljenja za ribolov s pridnenimi ribolovnimi orodji. Namen uredbe je varovanje občutljivih morskih ekosistemov, zato je določeno, da bo mogoče loviti le na območjih, za katera obstajajo znanstveni dokazi, da ribolov ne bo povzročal škode. Na območjih, za katera znanstveniki podatki niso na voljo, ne bo dovoljen ribolov s pridnenimi ribolovnimi orodji. To določilo bo revidirano po enem letu.

Dodatno je bilo še dogovorjeno, da bo treba na vsa plovila namestiti opazovalce, ki bodo nadzorovali ribolovne dejavnosti in zagotavljali, da se ne povzroča škoda na občutljivih ekosistemih. Čez eno leto bo opravljen pregled, da se ugotovi dejanska potreba po nadzoru opazovalcev na vseh plovilih.

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 27.06.2008