Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Sporočila za javnost

24.06.2008

Ministri za promet tria predsedovanja povzeli dosežke v zadnjih osemnajstih mesecih

© Svet EU

Ministri za promet držav prvega tria predsedovanja so se danes sestali v Bruslju, da bi pregledali dosežke na prometnem področju v zadnjih 18 mesecih, razpravljali pa so tudi o ključnih izzivih v prihodnosti. Slovenski minister za promet Radovan Žerjav, nemški zvezni minister za promet, gradbeništvo in urbanizem Wolfgang Tiefensee in portugalski minister za javna dela, promet in komunikacije Mario Lino so pohvalili sodelovanje v okviru tria, ki je pripeljalo do konkretnih dosežkov in uresničitve zastavljenih ciljev.

Na uspešno skupno delo je danes po srečanju opozoril tudi minister Žerjav. Menil je, da so vse tri strani delovale plodno in z željo narediti čim več in čim bolje: "Še enkrat smo dokazali, da je dosežek našega skupnega prizadevanja večji, kakor bi bil, če bi delovali kot posamezniki."

Slovenski minister je po srečanju s portugalskim in nemškim kolegom povzel glavne prispevke slovenskega predsedstva, ki je zaključilo delo tria.

Ena od prednostnih nalog tria in slovenskega predsedstva je bilo delo pri projektu Galileo, katerega cilj je vzpostaviti evropsko infrastrukturo za satelitsko navigacijo. Kakor je povedal minister Žerjav, je bila po uvodnem prizadevanju Nemčije in Portugalske glavna naloga slovenskega predsedstva zagotoviti ustrezne pravne temelje in financiranje. Ko je bila politična odločitev o novem javnem načinu financiranja sprejeta, je bilo nujno treba sprejeti še t. i. izvedbeno uredbo Galileo. "Projektu je bil tako dan nov zagon in ponovno smo se utirili na pot našega skupnega, evropskega cilja, to je čimprejšnja uporabnost projekta Galileo, ki bo omogočal številne aplikacije," je poudaril minister.

Opozoril je tudi na delo slovenskega predsedstva pri uresničevanju evropske perspektive zahodnobalkanskih držav in o tem povedal: "Na prometnem področju nam je uspelo podeliti mandat Evropski komisiji za pogajanja o oblikovanju prometne pogodbe z državami Zahodnega Balkana. Začetek teh pogajanj bomo prav danes tukaj v Bruslju slovesno počastili."

Slovensko predsedstvo je vložilo veliko napora tudi v cestno področje. Minister je poudaril dosego političnega dogovora k predlogu o cestnem svežnju. Predsedstvu je uspelo zbližati stališča držav članic do izmenjave podatkov v nacionalnih registrih in tudi do izvajanja kabotaže oz. stopnje liberalizacije trga. Glede cestne varnosti je bila sprejeta direktiva o varnosti cestne infrastrukture ter uredba o zaščiti pešcev in drugih izpostavljenih udeležencev v cestnem prometu.

Kot enega pomembnih dosežkov slovenskega predsedovanja je minister Žerjav imenoval še sprejetje splošnega pristopa k Direktivi o spodbujanju čistih in energetsko učinkovitih vozil za cestni prevoz. Ta javnim organom in ponudnikom javnega potniškega prometa narekuje, da pri nabavi vozil upoštevajo porabo energije, izpustov CO2 in drugih onesnaževal. "Gre za prvo direktivo, ki je bila kadar koli sprejeta v zvezi z 'ozelenjevanjem' prometa, in veseli me, da se je to zgodilo ravno v času našega tria," je dejal minister.

Napredek je bil dosežen tudi za letalstvo. Podeljen je mandat za pogajanja za celostni sporazum z Izraelom, pa tudi mandata za pogajanja z Avstralijo in Novo Zelandijo, ki ju je Komisija predložila v obravnavo že leta 2005 in se je z njima do danes ukvarjalo kar nekaj predsedstev. Prav tako je bila sprejeta direktiva o letaliških pristojbinah in splošni pristop k uredbi o kodeksu poslovanja računalniških sistemov rezervacij.

"Predsedovanje nikoli ni in ne more biti naloga samo ene države ali tria," je prepričan minister Žerjav. "To velja tudi za promet, saj je prometno dobro in učinkovito povezana Evropa naš skupni, evropski projekt." Naslednjemu, francosko-češko-švedskemu triu je zaželel vsaj tako dobro in uspešno sodelovanje, kakor ga je imel dozdajšnji trio.

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 27.06.2008