Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Sporočila za javnost

25.06.2008

Uspešno predsedovanje Slovenije na področju kmetijstva

Slovenski minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Iztok Jarc je članom Odbora Evropskega parlamenta za kmetijstvo in razvoj podeželja predstavil dosežke šestmesečnega predsedovanja Svetu EU. Kot največji politični uspeh Slovenije na področju kmetijstva je izpostavil soglasno sprejete zaključke Sveta ministrov v okviru »zdravstvenega pregleda« reforme skupne kmetijske politike. Med več uspehi je izpostavil tudi povečanje nacionalnih mlečnih kvot za 2008 ter poenostavitev pravil navzkrižne skladnosti. Po mnenju ministra Jarca je bil pomemben napredek narejen tudi na področjih veterinarskih in fitosanitarnih zadev, kjer je poudaril sprejetje uredbe o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet ter sklenitev fitosanitarnega sporazuma med EU in Rusijo.

Minister Jarc je zaključil predstavitev: »Bili smo postavljeni pred zahtevno nalogo vodenja skoraj petsto milijonske povezave evropskih držav. Mislim, da smo dokazali, da lahko kot majhna in ena od najmlajših držav članic uspešno opravimo to nalogo. To bo po mojem opogumilo tudi ostale države članice, ki jih prvo predsedovanje še čaka.«

Kmetijski ministri so se z marčnimi sklepi Sveta EU v okviru »zdravstvenega pregleda« SKP jasno opredelili do predstavljenih idej in možnih rešitev v sporočilu Komisije ter ji dali potrebne usmeritve za pripravo svežnja zakonodajnih predlogov.

»Naloge smo se lotili s ciljem, da je treba kmetijski sektor pripraviti na prilagoditve novim razmeram na način, s katerim bomo ohranili trajnostni razvoj sektorja in glavne cilje kmetijstva EU, kot so navedeni v ustanovni pogodbi Skupnosti,« je dejal minister Jarc. Glede globalnih sprememb in izzivov, kot so prehranska varnost, visoke cene hrane, biogoriva in podnebne spremembe,  je minister Jarc poudaril, da je slovensko predsedstvo na vseh ravneh Sveta in v Evropskem svetu spodbujalo razpravo o celovitih rešitvah v okviru skupnega in trajnostno naravnanega odziva vseh javnih politik EU.

Glede dviga nacionalnih mlečnih kvot je minister dejal, »da razprava o prihodnosti mlečnega sektorja s sprejetjem tega predloga ni zaključena, temveč se nadaljuje v »zdravstvenem pregledu«. V njegovem okviru bo treba doreči, kako zagotoviti mehak prehod na odpravo kvot v letu 2015 in kakšne spremljevalne ukrepe sprejeti za obrobna območja v EU, kjer ni alternativ mlečni pridelavi, a bi jo odprava kvot resno ogrozila«.

Slovensko predsedstvo je na področju kmetijstva doseglo tudi posodobitev uredbe o enotni skupni ureditvi kmetijskih trgov, reformo bombažnega sektorja, formalen sprejem uredbe o reformi sektorja vina ter podaljšanje financiranja tobačnega sklada Skupnosti v letih 2008 in 2009, iz katerega se financirajo informativne dejavnosti, namenjene izboljšanju ozaveščenosti javnosti o škodljivih učinkih uživanja tobaka.

Na področju veterinarskih zadev je Svet EU v času slovenskega predsedovanja sprejel predlog spremembe direktive, s katero se v živinoreji v EU popolnoma prepoveduje uporaba veterinarskih proizvodov s hormonalnim ali tirostatičnim delovanjem. S sprejetjem direktive o poenostavitvi postopkov za posodabljanje in objavljanje informacij na veterinarskem in zootehničnem področju je Svet EU prispeval k zmanjšanju delovne in upravne obremenitve pristojnih organov v državah članicah. Pomemben napredek je bil narejen tudi na predlogu uredbe o najvišjih dovoljenih ostankih farmakoloških aktivnih snoveh v živilih živalskega izvora ter pri pripravi akcijskega načrta za izvedbo strategije zdravstvenega varstva živali za obdobje 2007–2013.

Na področju fitosanitarnih zadev je minister Jarc kot največje dosežke izpostavil sprejem uredbe o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in direktive o razmnoževalnem materialu sadnih rastlin ter dosežen fitosanitarni memorandum med EU in Rusijo. Na podlagi slednjega je bila namreč zagotovljena nadaljnja nemotena blagovna menjava med EU in Rusijo na področju rastlinskih proizvodov.

Na področju gozdarstva je Slovenija v okviru razprave o klimatskih spremembah uspela spodbuditi razpravo o zaustavitvi krčenja in propadanja gozdov, s čimer bi zmanjšali toplogredne pline v ozračju.

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 27.06.2008