Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Sporočila za javnost

26.06.2008

Dvodnevno plenarno zasedanje Stalnega komiteja za katastre v EU

Danes se je na Bledu začelo dvodnevno generalno zasedanje Stalnega komiteja za katastre v Evropski uniji, ki ga je priredila Geodetska uprava RS. V imenu Slovenije je v prvi polovici leta 2008 tudi predsedovala temu združenju.

Strokovne teme, ki so na programu zasedanja, so arhiviranje dokumentacije o katastrih, povezljivost nepremičninskih podatkov ter napredek pri izvajanju direktive INSPIRE na katastrskem področju. Predstavljen bo tudi evropski projekt zemljiških knjig EULIS (European Land Information Service) – evropske zemljiške informacijske storitve. Evropske zemljiške knjige se povezujejo, tako da je  na enotnem portalu omogočen dostop do podatkov zemljiškoknjižnih registrov posameznih držav, ter s tem spodbujajo čezmejno delovanje trga z nepremičninami in transakcije nepremičnin v evropskem prostoru.

Stalni komite za katastre je združenje uradnih državnih katastrskih organizacij v državah članicah Evropske unije. Njegov glavni namen je vzdrževanje omrežja odličnosti za katastre in s tem spodbujanje izmenjave strokovnih podatkov, izkušenj in dobrih praks med njegovimi članicami. Stalni komite povezuje katastrske in evropske organizacije pri strokovnem delovanju.

V zadnjem letu je bilo največ dejavnosti  povezanih s prvo evropsko prostorsko direktivo INSPIRE. Sprejeta direktiva INSPIRE uvaja za države članice obveznosti pri vzpostavitvi prostorskih podatkovnih zbirk, to so na enem mestu dostopni digitalni podatki o prostoru, okolju in nepremičninah. Podatki o zemljiščih, stavbah so temeljni in jih morajo zagotavljati katastrske in geodetske državne ustanove.

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 26.06.2008