Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Sporočila za javnost

26.06.2008

Minister Lovro Šturm v Evropskem parlamentu tudi o prihodnosti sodelovanja v pravosodju

Predsedujoči Svetu za pravosodje in notranje zadeve minister dr. Lovro Šturm je danes na Odboru za pravne zadeve Evropskega parlamenta (JURI) predstavil dosežke slovenskega predsedovanja Svetu EU v pravosodju.

Odbor JURI je pristojen za pravno varstvo pravic in pristojnosti Evropskega parlamenta, pa tudi za sodelovanje v postopkih pred Sodiščem ES in Sodiščem prve stopnje, za akte Skupnosti, ki vplivajo na pravni red držav članic. To so akti civilnega in gospodarskega prava, prava gospodarskih družb, prava intelektualne lastnine in postopkovnega prava ter okoljske odgovornosti in sankcij proti okoljskemu kriminalu.

Minister je poslance obvestil, da je Svet podprl poročilo o oblikovanju skupnega okvira za evropsko pogodbeno pravo. To je prvo stališče Sveta do ključnih vidikov prihodnjega skupnega priporočljivega okvira. Na tem področju je bila dobra spodbuda za zelo uspešno delo med slovenskim predsedovanjem tudi predstavitev njegovega akademskega osnutka, ki ga je mreža strokovnjakov pripravljala več let in je bil predstavljen januarja. Stališče, sprejeto v Svetu, ne določa vnaprej nadaljnjega dela v Svetu, je pa pomembna smernica za Komisijo pri njenem nadaljnjem delu.

Parlament je aprila brez sprememb sprejel skupno stališče Sveta in potrdil sprejetje direktive Evropskega parlamenta in Sveta o nekaterih vidikih mediacije pri civilnih in gospodarskih zadevah. Moram se zahvaliti članom tega odbora, saj je bila sprejeta v drugem branju. Direktiva bo izjemno prispevala k vzpostavitvi evropskega območja svobode varnosti in pravice in bo prinesla koristi prebivalcem EU, saj bo spodbujala zunajsodno reševanje sporov in zagotovila minimalne standarde za mediacijo in mediatorje.

Svet za pravosodje in notranje zadeve je 6. junija sprejel Uredbo o uporabi prava v pogodbenih obligacijskih razmerjih – RIM I. Uredba je odziv na vedno večjo gospodarsko menjavo, pri kateri je za gospodarske subjekte in potrošnike ključnega pomena pravna varnost. Nadomestila in posodobila bo pravila Rimske konvencije o uporabi prava v pogodbenih obligacijskih razmerjih iz leta 1980.

Minister je poslancem predstavil tudi načrte za prihodnost v pravosodju, ki jih je pripravila skupina Futura. Skupina pripravlja program za pravosodje po poteku petletnega Haaškega programa konec leta 2009. Med slovenskim predsedovanjem je bilo delo skupine zelo zgoščeno, na sestanku v Portorožu maja letos je bila konkretna razprava ter doseženo načelno soglasje o vsebini portoroškega dokumenta z naslovom Predlagane rešitve za bodoči EU-pravosodni program. Predstavljeni so pogledi na izzive, ki bi jim morali v pravosodju v prihodnje nameniti veliko pozornosti. Program vsebuje ukrepe za boljše varstvo državljanov, ureja družinske zadeve, predvideva olajšanje poslovanja gospodarskih subjektov in boljši dostop do sodnega varstva.

Na področju intelektualne lastnine je predsedstvo največ pozornosti namenilo prihodnji patentni ureditvi v Evropi. Evropa potrebuje učinkovit sodni sistem za patente in tudi privlačen patent Skupnosti. Ključni namen predsedstva je bil prenos razprave s splošne ravni na podrobnejšo obravnavo konkretnih zakonskih rešitev. "Zavedamo se, da številni zelo občutljivi, tudi politični problemi zahtevajo nadaljnjo razpravo, vendar lahko končni cilj, to je učinkovita patentna ureditev v EU, pomembno prispeva k večji konkurenčnosti EU," je dejal minister Šturm. Za končno skupno rešitev bodo potrebna še nadaljnja usklajevanja v Svetu.

Boljša zakonodaja še naprej ostaja ena ključnih prednostnih nalog za Evropsko unijo. To poudarjajo sklepi letošnjega spomladanskega Evropskega sveta, pa tudi sklepi Sveta za konkurenčnost, sprejeti na majskem zasedanju. Slovensko predsedstvo je precej pozornosti namenilo tudi odpravi administrativnih ovir, pri čemer so bila v ospredju pozornosti prizadevanja za sprejetje preostalih zakonodajnih predlogov iz prvega svežnja tako imenovanih hitrih ukrepov. Slovensko predsedstvo je Evropski komisiji prav tako poslalo seznam 40 predlogov za poenostavitev, da bi zmanjšali administrativne ovire predvsem za mala in srednja podjetja.

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 27.06.2008