Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Sporočila za javnost

26.06.2008

Minister Šturm pred Odborom Evropskega parlamenta za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (LIBE): uspešno dokončanje predsedovanja na področju pravosodja

Predsednik Sveta za pravosodje in notranje zadeve minister dr. Lovro Šturm je danes na Odboru Evropskega parlamenta za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (LIBE) predstavil dosežke slovenskega predsedovanja Svetu EU na področju pravosodja.

Odbor LIBE je med drugim pristojen za zaščito pravic državljanov, človekovih pravic in temeljnih svoboščin na ozemlju Unije, vključno z vzpostavitvijo in razvijanjem območja svobode, varnosti in pravice, ter za agencije, ki delujejo na tem področju.

Minister je poslance obvestil, da je bil aprila 2008 poskusno odprt prototip evropskega pravosodnega portala. Poskusno je bil odprt za države, ki sodelujejo pri projektu povezovanja registrov o plačilni nesposobnosti, za kar si je prizadevalo slovensko predsedstvo. Evropski pravosodni portal bo skupna vstopna točka na svetovnem spletu in bo omogočal povezavo vseh obstoječih rešitev s področja e-pravosodja. Za javnost bo odprt v letu 2010. »Za nadaljnje kakovostno delo na področju e-pravosodja je pomembno zagotoviti ustrezna finančna sredstva v okviru civilnega in kazenskega programa,« je opozoril minister Šturm.

Minister je poslance seznanil z doseženim soglasjem k predlogu okvirnega sklepa o izvrševanju sodnih odločb, ki so izrečene v nenavzočnosti. Slovensko predsedstvo je pogajanja končalo v izjemno kratkem času za tretji steber, saj je bila pobuda vložena šele v tem letu. Okvirni sklep krepi pravice državljanov, saj natančno določa, v katerih primerih in pod katerimi pogoji je mogoče priznati in izvršiti sodbo, ki je bila izdana v nenavzočnosti obdolženca. To bo državam članicam omogočilo, da bodo lažje in hitreje vodile postopke priznanja in izvršitve take sodne odločbe, zato je pričakovati tudi boljše in učinkovitejše pravosodno sodelovanje med državami članicami.

Pri prvem branju je bil dosežen sporazum o direktivi o kazenskopravnem varstvu okolja. To je izjemen uspeh glede na zahtevnost obravnavane problematike in njen širši pomen ter občutljivo področje varstva okolja. Slovensko predsedstvo je marca letos začelo tudi obravnavati predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta proti onesnaževanju z ladij.

Prav tako je slovenskemu predsedstvu s pospešenim delom uspelo najti dobro uravnotežen kompromis med bojem proti terorizmu na eni strani ter varovalkami za zagotavljanje človekovih pravic in svoboščin na drugi strani. Aprila letos je predsedstvu na Svetu za pravosodje in notranje zadeve uspelo doseči splošni pristop glede omenjenega predloga. Pričakovati je, da bo uvedba novih kaznivih dejanj (javno pozivanje k storitvi terorističnih kaznivih dejanj, novačenje za terorizem, usposabljanje zanj) pripomogla k splošnemu političnemu cilju preprečevanja terorizma. Namen spremembe je tudi preprečevanje širjenja gradiva, ki posameznike spodbuja k terorističnim napadom, po medmrežju.

Minister je poslance seznanil tudi z doseženim dogovorom o soglasju h ključnim poglavjem v uredbi o preživninskih obveznostih. Med drugim je bilo dogovorjeno, da se odpravi eksekvatura za vse preživninske odločbe. To pomeni, da za priznavanje in izvrševanje tujih sodnih odločb za vse preživninske upravičence ne bodo potrebni dodatni postopki.

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 27.06.2008