Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Sporočila za javnost

03.03.2008

Okoljski ministri potrdili zavezanost ukrepanja proti podnebnim spremembam

Okoljski ministri EU pod predsedstvom slovenskega ministra Janeza Podobnika so na današnjem zasedanju Sveta za okolje potrdili svojo zavezanost za sprejetje podnebno-energetskega zakonodajnega svežnja spomladi 2009. Ministri so se v sklepih, ki jih bodo poslali predsednikom držav in vlad EU, zavezali, da bodo do konca letošnjega leta na ravni Sveta sprejeli politični dogovor o svežnju. To bi Evropskemu parlamentu omogočilo, da bi ga potrdil še v tem mandatu.

Pri razporejanju obveznosti iz podnebno-energetskega zakonodajnega svežnja bo med državami članicami treba zagotoviti načelo solidarnosti in pravičnosti, za resnično uveljavitev svežnja pa bodo potrebni politični, družbeni in gospodarski ukrepi. Ministri so v svojih sklepih poudarjali pomembnost in povezanost okoljskih politik, še posebno na področju biotske raznovrstnosti, okoljskih tehnologij, trajnostne porabe in proizvodnje ter uveljavljanja boljših predpisov. Članice EU imajo za uveljavljanje podnebno-energetskega svežnja zelo različne zmožnosti in okoliščine.

»Ministri smo v celoti potrdili svojo pripravljenost delovati po načelih poštenosti, preglednosti in solidarnosti. Spoštovana bo potreba po zagotavljanju trajnostne gospodarske rasti na območju vse Evropske unije,« je minister Podobnik povzel poudarke iz razprave.

Evropska unija namerava tudi v prihodnje obdržati vodilno vlogo v svetu v boju proti podnebnim spremembam. V ta namen razvija tudi dolgoročno vizijo zmanjševanja emisij. Do srede stoletja se bodo morale v svetovnem merilu zmanjšati za najmanj polovico glede na leto 1990, EU pa namerava svoje zmanjšati za 60 do 80 odstotkov.

Vodilno vlogo v svetu pa mora EU uveljaviti tudi pri ohranjanju in varovanju biotske raznovrstnosti. Maja bo EU, natančneje Nemčija, v Bonnu gostila udeležence zasedanja devete konference pogodbenic Konvencije o biološki raznovrstnosti. To zasedanje je pomemben mejnik pri uresničevanju ciljev ohranjanja biotske raznovrstnosti in osrednji svetovni dogodek na tem področju. Namen konference, ki je zelo pomemben za EU, je doseči zelo jasne in nedvoumne rezultate, ki bodo ustavili ali zmanjšali upad biotske raznovrstnosti do leta 2010. Omenjena konferenca pa je tudi priložnost za uveljavitev evropskega pristopa k ohranjanju narave in pomenu biotske raznovrstnosti za trajnostni razvoj. Svet je sprejel sklepe, ki bodo podlaga za pogajanja na konferenci v Bonnu.

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 07.03.2008