Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Sporočila za javnost

04.03.2008

»Finančna stabilnost bo prednostna naloga ECOFIN-a v prihodnjih mesecih«

To je poudaril minister za finance in predsednik Sveta za ekonomske in finančne zadeve (ECOFIN) dr. Andrej Bajuk, ko je danes vodil zasedanje tega sveta, in dodal: »Neformalno zasedanje ECOFIN-a 4. in 5. aprila v Ljubljani bo pomemben mejnik ECOFIN-a pri delu na področju finančne stabilnosti. Pregled napredka pri nadzoru, še zlasti glede sodelovanja med nacionalnimi nadzornimi organi, dogovori za zagotavljanje finančne stabilnosti in upravljanje čezmejnih finančnih kriz bodo njegove osrednje teme.« Na današnjem zasedanju so finančni ministri namenili osrednjo pozornost pripravam na spomladansko zasedanje Evropskega sveta 13. in 14. marca, v okviru katerih so med drugim sprejeli vmesno poročilo o razmerah na finančnih trgih. 

V vmesnem poročilu Evropskemu svetu so ministri Sveta za ekonomske in finančne zadeve (ECOFIN) poudarili, da razmere v mednarodnem finančnem sistemu ostajajo nestabilne. Čeprav so že bila občutna prilagajanja, lahko pričakujemo nadaljnje odpise v zadnjem četrtletju 2007. Kljub zaostritvi kreditnih pogojev pa se ni zmanjšal obseg kreditiranja podjetjem. Zaradi več zaporednih let izboljšanja dobičkonosnosti so banke v dobrem finančnem položaju, ki jim omogoča uspešno spoprijemanje s šoki. V okolju stalnih finančnih inovacij, ki so novi izzivi v finančnem nadzoru na državni, evropski in svetovni ravni, je treba izboljšati skrbnost in upravljanje tveganj v posameznih institucijah. Na neformalnem zasedanju ECOFIN-a 4. in 5. aprila v Ljubljani bodo ministri obravnavali več konkretnih vprašanj, povezanih s pregledom stanja po finančnem pretresu, ki bo namenjen prizadevanjem za preprečevanje ponovnega nastanka podobnih pretresov v prihodnosti.

Ministri so potrdili besedilo širših smernic ekonomskih politik za obdobje 2008–2010 in priporočil državam članicam, ki so rezultat trimesečnega dela ter zajemajo oceno in priporočila glede uveljavljanja programov ekonomskih reform vsake posamezne države članice, pa tudi posebna priporočila za evrsko območje.

O državnih investicijskih skladih so ministri izmenjali stališča na podlagi poročila Komisije. Ministri so poudarili, da je EU zavezana za vzdrževanje svetovnega investicijskega okolja, ki temelji na prostem pretoku kapitala in učinkovitem delovanju svetovnih kapitalskih trgov. Strinjali so se, da obstaja potreba po razvoju skupnega EU-pristopa v skladu s temi načeli: zavezanost k odprtemu investicijskemu okolju, podpora večstranskemu delu, uporaba obstoječih instrumentov, spoštovanje obveznosti skladno s pogodbo o Evropski skupnosti in nacionalnimi obveznostmi ter proporcionalnost in preglednost. Podprli so tudi priporočilo Komisije glede uvedbe kodeksa ravnanja za lastnike teh skladov in opredelitev načel za države prejemnice na mednarodni ravni.

V okviru pakta stabilnosti in rasti so ministri obravnavali in sprejeli mnenje o drugi skupini programov stabilnosti in konvergenčnih programov 14 držav članic. Devet držav, in sicer Bolgarija, Ciper, Danska, Estonija, Irska, Latvija, Litva, Slovenija in Španija, je že doseglo svoje srednjeročne cilje. Zato so bile pozvane, da vzdržujejo svoj strukturni položaj. Pet držav članic, in sicer Avstrija, Češka, Grčija, Malta in Portugalska, pa še ni doseglo ciljev, zato so bile pozvane, naj pospešijo hitrost zmanjševanja primanjkljaja in dolga, temu cilju pa namenijo morebitne javnofinančne rezultate, ki bi bili boljši od pričakovanih.

Pri davku na dodano vrednost so ministri razpravljali o ukrepih boja proti davčnim goljufijam, vendar jim o sklepih ni uspelo doseči soglasja. Velika večina držav podpira prednostno delo, povezano z običajnimi ukrepi, medtem ko dve vztrajata pri uvedbi poskusnega projekta za obrnjeno davčno obveznost kot ukrepa proti davčnim goljufijam. Slovensko predsedstvo si bo prizadevalo za ponovno uvrstitev ukrepov za boj proti davčnim goljufijam na eno prihodnjih zasedanj ECOFIN-a med slovenskim predsedovanjem.

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 10.03.2008