Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Sporočila za javnost

04.03.2008

Konferenca Teritorialni dialog v znamenju kohezijske politike in lizbonske strategije

Na Brdu pri Kranju danes poteka konferenca Teritorialni dialog 2008, katere sogostitelj je v imenu slovenskega predsedstva Sveta Evropske unije Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, ki jo vodi minister dr. Ivan Žagar, udeležujeta pa se je še evropska komisarka za regionalno politiko Danuta Hübner in predsednik Odbora regij Luc Van den Brande.

Minister dr. Ivan Žagar je na novinarski konferenci ob konferenci Teritorialni dialog 2008 poudaril, da je Služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko v programu predsedovanja kot prednostne opredelila dogodke, ki so povezani z različnimi vidiki kohezijske politike, predvsem vlogo regionalnih in lokalnih skupnosti pri uresničevanju ciljev lizbonske strategije. Vsebine dogodkov so povezane s programom dela Odbora regij v letu 2008. Odbor vsakokrat v predsedujoči državi organizira izredni sestanek predsedstva Odbora regij, Slovenija pa je skladno z geslom slovenskega predsedovanja EU – Si.nergija za EU – predlagala, da se ob tej priložnosti organizira tudi konferenca Teritorialni dialog 2008, ki danes poteka že tretjič, vendar tokrat prvič zunaj Bruslja.

Minister dr. Ivan Žagar je poudaril, da želi Slovenija s tretjim teritorialnim dialogom podpreti prizadevanja za učinkovito povezovanje različnih dejavnikov kohezijske politike EU. »Prizadevamo si doseči močnejšo sinergijo med institucijami, državami članicami in državljani kot tudi pri izvajanju posameznih politik EU.« Dejal je, da je Slovenija ena tistih držav članic, ki ima kljub temu, da je nova država, že veliko izkušenj na področju kohezijske politike, zato ni treba ponovno omenjati, da tej politiki in njenemu nemotenemu izvajanju pripisujemo izjemen pomen. »Zato si prizadevamo narediti vse, kar je v naši moči, da bo kohezijska politika s konkretnimi rezultati prispevala k uveljavljanju najboljših praks in prenosu inovativnih rešitev, ki se razvijajo v posameznih regijah in mestih.«

Minister dr. Ivan Žagar je še poudaril, da je razprava o prihodnosti kohezijske politike, ki je tesno povezana tudi z novimi političnimi smernicami lizbonske strategije, izredno pomembna. Pozitiven odziv regij in lokalnih skupnosti glede njihove vloge pri uresničevanju ciljev lizbonske strategije je razviden iz razvojnih dokumentov za sedanje finančno obdobje do leta 2013, v katerih je večina držav članic upoštevala vlogo kohezijske politike pri uresničevanju lizbonskih ciljev. Povedal je, da je, sodeč po odzivu anketirancev v okviru Platforme za spremljanje lizbonske strategije Odbora regij, kohezijska politika s strukturnimi skladi najpomembnejša podpora uresničevanju ciljev. »Strukturni skladi zagotavljajo potrebne poti financiranja in mehanizme usklajevanja, ki prispevajo k teritorialni koheziji in lizbonskim ciljem.«

Komisarka Danuta Hübner je dejala, da je »prispevek Slovenije za inovacije v letih 2007–2013 močan dokaz, da so države članice povezale vlogo kohezijske politike in programa za rast in delovna mesta. Zdaj pa je čas za rezultate in verjamem, da je Slovenija na pravi poti«.

Slovensko predsedstvo želi okrepiti decentraliziran način delovanja in prispevati k strukturirani razpravi o učinkovitosti izvajanja lizbonske strategije. Minister dr. Ivan Žagar je izrazil pričakovanje, da se bo razprava v okviru Teritorialnega dialoga 2008 dotaknila številnih razvojnih vprašanj, ki jih spodbuja izvajanje lizbonske strategije v posameznih regijah in lokalnih skupnostih. »Tako bomo skupaj z Odborom regij zagotovili oblikovanje novih možnosti tem ravnem oblasti pri pripravi različnih ukrepov pri izvajanju kohezijske politike, ki nedvomno ostaja temeljna podpora lizbonski strategiji,« je prepričan minister.

Minister dr. Ivan Žagar je še dejal, da je skupno prizadevanje evropskih institucij za približanje lizbonske strategije državljanom EU na pretekli konferenci Regije za gospodarsko spremembo – Izmenjava odličnosti, okrepilo zavedanje o razvojnih zmožnostih na regionalni in lokalni ravni. Povedal je, da si bo Slovenija pri teritorialni razsežnosti izpolnjevanja ciljev lizbonske strategije prizadevala za zagon novega triletnega reformnega cikla ob upoštevanju vseh dejavnikov.

Minister dr. Ivan Žagar je sklenil s prepričanostjo, da bodo na tretji konferenci Teritorialni dialog 2008 na podlagi današnje razprave na Brdu pri Kranju oblikovali pomembne sklepe za nadaljnje uspehe in razvoj idej, ki se porajajo v regijah in lokalnih skupnostih in prispevajo k ustvarjanju novih delovnih mest in rasti. »Pričakujemo, da bo Odbor regij z nadaljnjim vključevanjem regij v Platformo za spremljanje lizbonske strategije v okviru Odbora regij omogočil vsem zainteresiranim, da spoznajo, kako kar najbolje izrabiti zmožnosti instrumentov kohezijske politike pri podpori inovacijam za rast in delovna mesta.«

Predsednik Odbora regij Luc Van den Brande je dejal, da je konferenca Teritorialni dialog 2008 priložnost, da predstavniki Odbora regij ter evropskih mest in regij pokažejo svojo zavezanost in podporo uresničevanju ciljev lizbonske strategije za rast in delovna mesta.

Teritorialni dialog, organiziran skupaj s slovenskim predsedstvom, se je osredotočil na novo poročilo, ki je nastalo v okviru Platforme za spremljanje lizbonske strategije. Poročilo bo predstavljeno na spomladanskem vrhu Evropskega sveta v Bruslju 13. in 14. marca. Poročilo jasno izraža ključno vlogo, ki jo imajo regije in mesta pri uresničevanju ciljev držav članic za povečanje konkurenčnosti Evrope.

Gospod Van den Brande, ki je bil prejšnji mesec izvoljen za predsednika Odbora regij, je dejal: »Odbor regij je pripravljen odigrati svojo vlogo in redno poročati Svetu o izvajanju lizbonske strategije. Želimo okrepiti vključenost regionalnih in lokalnih oblasti v nacionalne reformne programe držav članic. Nadaljnja prizadevanja so potrebna, da okrepimo vključenost interesnih skupin ter ustvarimo pristen partnerski pristop. Odbor regij spremlja stopnjo vključenosti interesnih skupin v lizbonsko strategijo pri vladanju na več ravneh.«

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 07.03.2008