Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Sporočila za javnost

06.03.2008

Razvita raziskovalna infrastruktura je prvi pogoj za uresničitev lizbonskih ciljev

Udeleženci konference o raziskovalni infrastrukturi so včeraj in danes na Brdu razpravljali, kako bi lahko Evropa s sistematičnim usklajevanjem na regionalni, državni in evropski ravni hitreje in bolje izkoristila znanstvene zmogljivosti, okrepila evropski raziskovalni prostor in s tem uresničila lizbonske cilje. Ministrica za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo in sopredsednica Sveta EU za konkurenčnost Mojca Kucler Dolinar je povedala, da lahko »samo z aktivno, partnersko vlogo regij Unija postane najbolj konkurenčno gospodarstvo na svetu«. Na konferenci so sodelovali tudi Danuta Hübner, evropska komisarka za regionalni razvoj, Janez Potočnik, evropski komisar za znanost in raziskave, ter Žiga Turk, slovenski minister za razvoj. Slednji je povedal: »Ekonomija znanja temelji na talentih. Talente pritegne tehnologija, zato potrebujemo odlično raziskovalno infrastrukturo, da ne bodo bežali v ZDA. Ustvariti moramo razmere, da bo ta infrastruktura dostopna vsem, ki so odlični.«

V raziskovalno infrastrukturo spadajo raziskovalna oprema, podatkovne zbirke, laboratoriji idr., kar je skupaj z ljudmi temelj za oblikovanje na znanju temelječe družbe. Na konferenci so predstavili zglede dobrih praks, s katerimi so pokazali, kako je najbolje oblikovati politike za vzpostavitev in zagon raziskovalne infrastrukture na evropski, državni in regionalni ravni. Prikazali so uspešne modele partnerstva med zasebnim in javnim sektorjem pri vlaganju v raziskovalno infrastrukturo ter tudi, kako usklajeno črpati iz različnih virov (strukturni skladi, 7. okvirni program, Evropska investicijska banka, regionalni skladi in nacionalna sredstva).

Mesta in regije so gonilna povezovalna sila pri ustvarjanju družbe znanja. A ker je zaradi zgodovinskih dejstev največ obstoječe raziskovalne infrastrukture na zahodu EU, so na konferenci še posebej opozorili na nujnost njene strateške razporeditve po vsem ozemlju Unije. Le tako bo evropski raziskovalni prostor lahko polno zaživel in postal gonilna sila lizbonskega procesa.

Evropska komisija je na konferenci prvič predstavila priročnik za čim bolj usklajeno uporabo različnih mehanizmov pri razvoju raziskovalne infrastrukture na vseh treh ravneh. Priročnik, ki so ga podpisali evropski komisarji Danuta Hübner, Janez Potočnik in Günther Verheugen, je namenjen dodatni spodbudi za razvoj regij na področju odlične znanosti.

Povzetke razprav bo predsedstvo predstavilo v Svetu EU in bodo lahko podlaga za pripravo sklepov majskega Sveta za konkurenčnost.

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 07.03.2008