Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Sporočila za javnost

11.03.2008

Uravnotežena prehrana in redna telesna dejavnost sta ključni za krepitev zdravja

Ministrica za zdravje Zofija Mazej Kukovič je danes v Radencih z uvodnim nagovorom odprla dvodnevno konferenco "Medsektorske politike na področjih prehrane in telesne dejavnosti – implemantacija in monitoring. Na konferenci so predstavniki držav članic Evropske unije razpravljali o pomenu zdrave in uravnotežene prehrane ter redne telesne dejavnosti za krepitev zdravja in večjo kakovost življenja ljudi v vseh starostnih obdobjih.

Konferenca pomeni nadaljevanje projekta BATON, ki ga je Nemčija začela med svojim predsedovanjem Svetu EU. Ministrstvo za zdravje se je odločilo, da nadaljuje ta projekt in poudari pomen, ki ga imata uravnotežena prehrana in redna telesna dejavnost za zdravje. Z dogodkom želimo poudariti tudi medsektorsko sodelovanje pri uresničevanju prehranskih in gibalnih politik ter spremljanju njihovega izvajanja.

»Ključ za izboljševanje in krepitev zdravja je prav dobro medsektorsko sodelovanje različnih partnerjev na vseh ravneh, mednarodni, državni in lokalni. Prepričana sem, da se vsak od nas zaveda, da zdravje ne nastaja le v zdravstvenem sektorju, temveč k temu pripomoreta predvsem usklajenost politik drugih sektorjev in sprejemanje političnih odločitev, ki so usklajene z vidiki varovanja zdravja in okolja,« je poudarila ministrica.

Ministrica je še dodala, da imajo države članice na voljo ključne strateške dokumente za obravnavano področje ter da je čas, da »začnemo ukrepati ter izkoristimo vsako priložnost za izmenjavo že pridobljenih praktičnih izkušenj in dobre prakse, kar nam bo nedvomno olajšalo pot do zastavljenih ciljev«.

Na konferenci bo kot zgled dobre prakse predstavljen tudi slovenski poskusni regijski projekt Vlaganje v zdravje in razvoj – projekt MURA. Nastal je kot odgovor na izrazite regijske neenakosti v zdravju ter v okoljskem in družbenogospodarskem razvoju Pomurja. Njegov cilj je z izvajanjem spleta razvojnih dejavnosti in projektov v regiji na področjih gospodarskega in družbenega razvoja, izobraževanja in usposabljanja, spodbujanja in ozaveščanja ljudi izboljšati možnosti za hitrejši gospodarski razvoj in višjo kakovost življenja ljudi ter s tem izboljšati zdravje prebivalcev Pomurja.

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 12.03.2008