Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Sporočila za javnost

07.03.2008

Ministrska konferenca o izzivih upravljanja zunanjih meja Evropske Unije – napoved dogodka

Dragutin Mate, predsednik Sveta EU za področje notranjih zadev in slovenski notranji minister, bo 12. marca 2008 na Brdu pri Kranju gostil notranje ministre držav članic EU, Islandije, Norveške in Švice na konferenci o prihodnjem upravljanju zunanjih meja EU. Vsebina konference bo temeljila na naslednjih treh sporočilih, ki jih je sredi februarja letos izdala Evropska komisija:

  • Sporočilo o evalvaciji in prihodnosti agencije Frontex, ki ga je Komisija pripravila v skladu z zahtevo Evropskega sveta, ki je v Haaškem programu (2004) pozval Komisijo, naj predloži oceno delovanja agencije s pregledom njenega dela in z oceno morebitne širitve mandata na druga področja. S sporočilom Komisija odpira razpravo o tem, kakšno vlogo naj bi agencija imela v prihodnje. V oceni so predstavljeni kratkoročni, srednjeročni in dolgoročni ukrepi za okrepitev njene vloge. Slovenija si bo prizadevala razpravo zaključiti že med svojim predsedovanjem, kar bo omogočilo učinkovito in hitro pripravo morebitnih izboljšav v delovanju agencije, pri čemer bo treba sprejeti kratkoročne in srednjeročne cilje te agencije v prihodnosti;
  • Sporočilo o prihodnosti nadaljnjega upravljanja zunanjih meja EU, ki prinaša nove ideje in nakazuje tehnološke možnosti, s katerimi bi lahko okrepili nadzor na mejah in obenem omogočili zanesljivo identifikacijo oseb ter večji in hitrejši pretok potnikov na mejah. Sporočilo predstavlja možnosti uvedbe elektronskega sistema za avtorizacijo dobronamernih potnikov, avtomatskega vstopno-izstopnega sistema in sistema elektronske avtorizacije potovanj (ESTA). Pri tem bo treba ugotoviti, kako naj bi ti sistemi izboljšali učinkovitost mejne kontrole in s tem notranjo varnost schengenskega območja ob hkratnem spoštovanju temeljnih pravic potnikov in varovanju osebnih podatkov. Slovenija bo preučila pripravljenost držav članic za razvoj teh sistemov;
  • Sporočilo o ustanovitvi evropskega sistema za nadzor meja (EUROSUR), ki vsebuje priporočila za kratkoročne in srednjeročne cilje s tehnologijami za nadzor meje, ki jih podpirajo znanstvene raziskave. V sporočilu so predpisane tri faze, s katerimi naj bi do leta 2013 dokončno vzpostavili t.i. sistem vseh sistemov, ki naj bi učinkovito pripomogel k boju proti neželenemu oz. nezakonitemu priseljevanju in organiziranemu kriminalu.

Namen konference je začeti politično razpravo o tem, kako izboljšati upravljanje zunanjih meja EU, da bo z ustrezno uporabo novih tehnologij mogoče preprečiti nezaželen vstop v EU, hkrati pa zagotoviti, da ta ostane odprto in dostopno območje, ki bo omogočalo izmenjavo vrednot in gospodarsko rast. Slovenija si bo prizadevala, da bo Svet na podlagi razprave med državami članicami na konferenci sprejel zaključke, ki bodo zagotavljali politične smernice za prihodnje delo na tem področju.

* Konferenca je sofinancirana iz Sklada za zunanje meje.

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 07.03.2008