Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Sporočila za javnost

11.03.2008

Minister Jarc predstavil dvig mlečnih kvot in pregled SKP Evropskemu parlamentu

Predsednik Sveta EU za kmetijstvo in ribištvo slovenski minister Iztok Jarc je danes na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta v Strasbourgu poslancem predstavil predlog Sveta EU o dvigu nacionalnih mlečnih kvot in ključne poudarke dosedanjih razprav o pregledu skupne kmetijske politike EU (SKP).

Dvig nacionalnih mlečnih kvot

Minister Jarc je uvodoma pozdravil poročilo poslanke Elisabeth Jeggle o predlogu za povečanje mlečnih kvot kot tehten in uravnotežen prispevek k razpravi. Pri tem je poudaril, da vprašanja mlečnih kvot ni mogoče omejiti le na vprašanje odstotka povečanja, saj je širše in tesno povezano z več vidiki SKP. Svet se zato pridružuje parlamentu pri pobudi za celovito dolgoročno strategijo evropskega mlečnega sektorja.

»Menimo, da bi moral biti glavni del te strategije t. i. mehek prehod na odpravo mlečnih kvot, s katerim bi zagotovili nemoten prehod k bolj tržno usmerjeni mlečni politiki in predvidljivost v sektorju. Kot predsedstvo smo trdno odločeni, da naredimo vse, kar je v naši moči, da dosežemo naš skupni cilj, to je uravnoteženo in predvidljivo dolgoročno strategijo evropskega mlečnega sektorja,« je na zasedanju dejal Jarc.

V govoru je poudaril, da so pomislek sveta in parlamenta zelo podobni: »Izraženi so bili pozivi k predvidljivosti in stabilnosti v mlečnem sektorju. Opozorjeno je bilo tudi na zaskrbljenost zaradi območij z manj ugodnimi možnostmi za kmetovanje, na katerih ni veliko oziroma sploh ni alternativ tradicionalni mlečni pridelavi. Na drugi strani pa so bile izražene odločne zahteve po tem, da se evropskim kmetom omogoči, naj izkoristijo priložnosti, ki jih ponujajo razvijajoči se trg EU in mednarodni trgi. Svet namerava povabiti Evropsko komisijo, naj glede tega preuči vsa primerna sredstva.«

Kot je znano, je Evropska komisija na podlagi ugodnih možnosti na trgu, ki jih je predstavila v svojem poročilu, predlagala povečanje nacionalnih mlečnih kvot za dva odstotka z naslednjim kvotnim letom, to je s 1. aprilom 2008.

Pregled skupne kmetijske politike EU

Minister Jarc je v imenu sveta pozdravil poročilo, ki ga je pripravil poročevalec Lutz Goepel kot tehten prispevek k razpravi o pregledu SKP, ki jo bodo ministri poskušali končati prihodnji teden s sprejetjem sklepov sveta.

Minister Jarc je opozoril, da je treba pri odločitvah ob pregledu SKP upoštevati sklepe Evropskega sveta o finančni perspektivi 2007–2013 in poziv Evropski komisiji, naj v letih 2008 in 2009 opravi celovit pregled proračuna EU in njegovih izdatkov, vključno z izdatki za SKP.

Ministri so na splošno prepričani, da Evropska komisija v svojem sporočilu pravilno ocenjuje poglavitna razvojna gibanja po reformi SKP in opredeljuje glavne izzive v naslednjih letih. Minister Jarc je na zasedanju dejal: »Reforme iz let 2003 in 2004 so izpolnile veliko svojih ciljev. SKP je postala učinkovitejši instrument, ki je kmetom omogočil, da se bolje odzivajo na tržne razmere in na splošne skrbi državljanov.« Ob tem je poudaril: »Pri iskanju odgovorov na ta vprašanja moramo najti pravo ravnotežje med prilagajanjem politike novim izzivom in spremenjenim okoliščinam ter ohranitvijo jasnega in stabilnega okvira, v katerem bodo lahko kmetje in drugi subjekti načrtovali in sprejemali svoje poslovne odločitve. Obenem bi morali pregled SKP izkoristiti za boljšo uskladitev SKP s pričakovanji družbe, pri tem pa ohraniti evropski model kmetijstva.«

Na voljo so možnosti za poenostavitev in izboljšanje učinkovitosti in uspešnosti sheme enotnega plačila. Navzkrižna skladnost je bistvena sestavina prenovljene SKP in ključnega pomena za zagotavljanje javne podpore novi politiki. Pri tem je pomembno, da se splošno upravno breme za kmete in javne uprave ne sme povečati, kadar pa je mogoče, bi ga morali zmanjšati. Svet bo poskušal v tej razpravi sprejeti sklepe o številnih pomembnih vprašanjih, med drugim o upravljanju tveganj, razširitvi pričakovanj držav za tako imenovani drugi steber SKP in o prehodu na odpravo mlečnih kvot leta 2015.

Slovensko predsedstvo si bo nato prizadevalo za čimprejšnji začetek obravnave tudi zakonodajnih predlogov, da bi opravili kar največ dela še pred koncem slovenskega predsedovanja Svetu EU.

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 14.03.2008