Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Sporočila za javnost

12.03.2008

Minister Mate o ukrepih za varnost državljanov pri varovanju zunanjih meja EU z upoštevanjem njene odprtosti in dostopnosti

Dragutin Mate, predsednik Sveta EU za področje notranjih zadev in slovenski notranji minister, danes na Brdu pri Kranju vodi ministrsko konferenco  o prihodnjih izzivih upravljanja zunanjih meja EU. Ob odprtju konference je poudaril: »Slovenija, ki ima zunanjo kopensko in morsko mejo Unije, gosti pomemben dogodek s prvo politično razpravo o izzivih upravljanja zunanjih meja v prihodnje. Soočamo se s hitrimi demografskimi spremembami, ki zahtevajo premišljeno in odločno ravnanje, pri čemer pa želimo ohraniti notranjo varnost Evrope in njenih državljanov.«

Konferenca se je pričela s predstavitvijo Sporočila Komisije o evalvaciji in nadaljnjem razvoju Agencije Frontex. Agencija je od ustanovitve leta 2005 do danes uspešno zaključila uvajalno obdobje in prevzela svoje naloge. Dosegla je dobre rezultate pri koordinaciji operativnega sodelovanja, usposabljanjih in analizah tveganja.  Smiselno bi bilo preučiti ustanovitev podružnic za koordinacijo dejavnosti na določenih območjih, in kot pravi minister Mate: »Države članice sporočajo, da je možno in nujno krepiti vlogo Frontexa v okviru obstoječega mandata. Dolgoročno pa bo treba razvijati integrirano upravljanje meja ob spoštovanju človekovih pravic in ob upoštevanju principa delitve bremen in solidarnosti, še zlasti na t. i. območjih z visokim tveganjem na zunanji meji EU.« Iz razprave je bilo razvidno, da se večina delegacij strinja s predlaganimi ukrepi, ki jih je v evalvaciji opredelila Evropska komisija. Države članice pričakujejo, da bo Frontex v celoti uresničil delovni program za leto 2008. Podprle so tudi krepitev dolgoročnega sodelovanja Frontexa s tretjimi državami pri upravljanju meja.

Med kratkoročne načrte agencije Frontex spadata tudi analiza tveganja in ocena stanja, kar agencija že zdaj dobro opravlja. V prihodnosti si bo prizadevala za sodelovanje z drugimi organizacijami, npr. z Europolom, in s pristojnimi organi držav članic. Pri skupnih operacijah vračanja bo treba okrepiti neposredno vlogo Frontexa in sodelovanje držav članic.

Med dolgoročnimi načrti je najpomembnejše sodelovanje s tretjimi državami pri upravljanju meja v okviru globalnega pristopa, pri tem pa opredeliti in krepiti vlogo Frontexa.

V nadaljevanju razprave o prihodnjih izzivih upravljanja zunanjih meja EU so ministri govorili o novih idejah in tehnoloških možnostih, s katerimi bi lahko okrepili nadzor na mejah in obenem omogočili zanesljivo identifikacijo oseb. Obravnavali so elektronski sistem za avtorizacijo dobronamernih (bona fide) potnikov, avtomatski vstopno-izstopni sistem (Enty/Exit system) in sistem elektronske avtorizacije potovanj (ESTA). Minister Mate je pri tem dejal: »Imamo pozitivne izkušnje z uvedbo velikih informacijskih sistemov, kot je npr. schengenski, s katerimi zagotavljamo večjo varnost in krepimo nadzor na mejah. Danes smo govorili o razvoju in možnosti uporabe novih tehnologij, s katerimi želimo preprečiti nezaželene vstope v EU in razprava je pokazala, da v prihodnosti lahko računamo z njihovo uvedbo.« Razprava pa je tudi pokazala, da so določeni pomisleki, saj uvedba novih tehnologij ne bi smela izničiti človeškega dejavnika pri izvajanju mejne kontrole in ne preprečevati tekočega pretoka potnikov na vseh vrstah meja. Pri tem bo treba, kot pravi minister Mate, dosledno upoštevati človekove pravice z ohranjanjem visoke stopnje zaščite osebnih podatkov pred zlorabami. Delegacije so podprle rezultate pilotnih projektov, ki se izvajajo v posameznih državah članicah. Večina držav je tudi podprla študijo, ki jo bo izvedla Evropska komisija in s katero se bosta opredelili izvedljivost in dodana vrednost sistemu elektronske avtorizacije potovanj (ESTA).

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 12.03.2008