Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Sporočila za javnost

12.03.2008

Minister Mate o uporabi modernih tehnologij pri varovanju zunanjih meja

Dragutin Mate, predsednik Sveta EU za področje notranjih zadev in slovenski notranji minister, je danes na Brdu pri Kranju vodil ministrsko konferenco* o prihodnjih izzivih upravljanja zunanjih meja EU. Ministri so popoldanski del konference nadaljevali z razpravo o vsebini tretjega sporočila Komisije o vzpostavitvi skupnega evropskega sistema za nadzor meje (EUROSUR). Minister Mate je pri tem poudaril, da gre za odločilni korak k postopnemu uvajanju skupnega Evropskega sistema za integrirano upravljanje meja. Obravnavali so priporočila za kratkoročne in srednjeročne cilje s tehnologijami za nadzor meje v prihodnosti, ki so podprte tudi z raziskavami v znanosti.

Ministri so razpravljali o treh fazah, ki naj bi do leta 2013 dokončno vzpostavile sistem za učinkovit boj proti nezakonitemu priseljevanju in organiziranemu kriminalu. Prva faza, to je vzpostavitev nacionalnih koordinacijskih centrov, je v nekaterih državah članicah zelo učinkovita realnost že danes. Prav tako tudi uporaba visoke tehnologije, kot so sateliti in brezpilotna letala za nadzor meje. Tretja faza pa predvideva povezavo vseh že obstoječih in novih sistemov za poročanje in obveščevalne vire, ki bi bili ustrezno zbrani in analizirani ter v primerni obliki namenjeni za uporabo vsem organom. Minister Mate je povedal, da je razprava pokazala, da so države naklonjene projektu EUROSUR in da podpirajo izvedbo študije o ključnih komponentah EUROSUR-a. Te naj bi vsebovale tehnična priporočila za nacionalne koordinacijske centre in nacionalne sisteme za nadzor kopenskih in morskih meja ter sistemske rešitve za vzpostavitev varnega komunikacijskega omrežja med nacionalnimi koordinacijskimi centri in Agencijo Frontex. Države članice so se strinjale, da bi Frontex lahko imel pomembno vlogo pri razvoju EUROSUR-a s pripravo različnih strokovnih podlag. »Vsa moderna tehnologija naj bi prispevala k delu izkušenih organov, ki jim bo predvsem pomagala, da se bodo pri vsakem neželenem prehodu zunanje meje, ki ga bodo zaznali, znali primerno in pravočasno odzvati,« je sklenil minister Mate.

Ministrom sta se v zadnjem delu konference pridružila minister za domovinsko varnost Michael Chertoff in vrhovni državni tožilec Michael B. Mukasey iz Združenih držav Amerike. Minister za domovinsko varnost je predstavil izkušnje in poglede ZDA na varovanje in upravljanje meja ter izzive, s katerimi se ob tem srečujejo. Predstavil je tudi tri osnovne elemente, na katerih temelji njihovo varovanje meja: predhodno pridobivanje podatkov od potnikov, ki nameravajo vstopiti v ZDA, zahteva po implementaciji "varnih" dokumentov (t. i. biometričnih potnih listin) in zbiranje  biometričnih podatkov ob vstopu v ZDA. Vrhovni državni tožilec Mukasey pa je poudaril, da delovanje agencij v ZDA ne bi bilo tako uspešno, če države Evropske unije ne bi aktivno sodelovale z ZDA, saj borba proti terorizmu in mednarodnemu kriminalu ni mogoča brez sodelovanja in solidarnosti med državami. Po besedah slovenskega notranjega ministra Dragutina Mateta je predstavitev obeh ameriških gostov »zelo pripomogla k razčiščevanju določenih nejasnosti, kar bo seveda ugodno vplivalo na naše pogovore, ki jih bomo imeli jutri glede 'Visa Waiver' programa in Elektronske avtorizacije potovanja (ETA)«.

*Konferenca je sofinancirana iz Sklada za zunanje meje.

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 14.03.2008