Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Sporočila za javnost

13.03.2008

Ministra Mate in Šturm s predstavniki ZDA o brezvizumskem programu in varovanju meja, Zahodnem Balkanu ter sporazumih o medsebojni pravni pomoči

Predsednika Sveta EU za pravosodje in notranje zadeve, slovenski pravosodni minister dr. Lovro Šturm in slovenski notranji minister Dragutin Mate, sta danes na Brdu pri Kranju vodila srečanje Trojke ministrov za pravosodje in notranje zadeve EU s predstavniki Združenih držav Amerike. Na srečanju je EU poleg obeh ministrov zastopal še podpredsednik Evropske komisije Franco Frattini, odgovoren za pravosodje, svobodo in varnost, srečanja pa se je udeležil tudi francoski minister za imigracijo, integracijo, nacionalno identiteto in razvoj Brice Hortefeux, in sicer kot predstavnik naslednje predsedujoče države članice. Ameriško delegacijo sta vodila minister za domovinsko varnost Michael Chertoff in vrhovni državni tožilec Michael B. Mukasey.

Minister Mate je dejal: »Danes smo gostili pomembno srečanje EU s predstavniki ZDA, na katerem smo obravnavali aktualno temo o vizumski vzajemnosti skupaj z reformo ameriškega brezvizumskega programa. Prizadevamo si, da bi bile v ta program čimprej vključene vse države članice EU in bi lahko vsi državljani EU v ZDA potovali brez vizumov, tako kot državljani ZDA že lahko potujejo v vse države članice EU. Države članice EU morajo pri pogovorih z ZDA upoštevati skupne smernice, saj  te označujejo ločnico med pristojnostmi Evropske skupnosti oz. EU in nacionalnimi pristojnostmi, ki jo morata upoštevati obe strani.« EU je bila zaskrbljena zaradi dejstva, da so se ZDA odlocile za izkljucno dvostranska pogajanja z drzavami clanicami tudi glede teh elementov, ki so izkljucno v pristojnosti Skupnosti. Komisija je analizirala pristojnosti na tem področju in pripravila predlog mandata za začetek pogajanj z ZDA ter ga predlozila Svetu v sprejem.  Minister Mate pravi, da bo potrebno intenzivno sodelovanje pri iskanju najboljše rešitve, ki bo omogočila izpolnitve zahtev nove ameriške zakonodaje in bo hkrati v skladu z evropskim pravnim redom. Predsedstvo je tudi predlagalo, da bi skupaj s Komisijo začeli uvodne razgovore z ZDA o obliki in vsebini elektronskega sistema avtorizacije potovanj (ESTA).

Pri obravnavi varnosti meja in migracij so bili predstavljeni zaključki včerajšnje ministrske konference o prihodnjih izzivih upravljanja zunanjih meja EU. Izpostavljeni so bili predlagani ukrepi v zvezi z Agencijo Frontex, uvedba novih tehnologij s pozitivnim stališčem do uvedbe vstopno-izstopnega sistema, zagotavljanje varovanja osebnih podatkov, naklonjenost projektu Evropskega sistema za nadzor meja in študiji o izvedljivosti sistema elektronske avtorizacije potovanj. Na srečanju pa je bil predstavljen tudi začetek dialoga o pogojih za popolno ukinitev vizumskega režima, ki je stekel s Srbijo, Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo, Črno goro in Albanijo.

Predsednik Sveta EU za področje pravosodja dr. Lovro Šturm je ameriški strani predstavil potek postopkov ratifikacije sporazumov o medsebojni pravni pomoči ter izročitvi v državah članicah. Sporazuma sta bila podpisana 25. junija 2003, vendar še nista ratificirana s strani ZDA in vseh držav članic EU. "V skladu z napovedmi držav članic pričakujemo, da bodo postopki  za uveljavitev sporazumov končani do konca tega leta. Upamo, da bo uveljavitev omenjenih sporazumov omogočila napredek pri medsebojnem sodelovanju EU in ZDA na področju kazenskih zadev ter tako odprla novo poglavje dobrega čezatlantskega  sodelovanja," je poudaril minister Šturm. Sporazum o izročitvi določa kazniva dejanja, ki so razlog za izročitev, in omogoča začasno predajo oseb zaradi izvedbe kazenskega postopka proti njej v državi, kamor je začasno predana. Omogoča tudi izvedbo postopka poenostavljene izročitve pod pogojem, da se zahtevana oseba s tem strinja. Sporazum o medsebojni pravni pomoči ureja posredovanje podatkov v zvezi z bančnimi računi in transakcijami, možnost ustanovitve in delovanje skupnih preiskovalnih skupin in tudi uporabo modernih telekomunikacijskih sredstev med pristojnimi organi. Dogovorjeno je bilo, da bo Eurojust organiziral srečanje strokovnjakov ZDA in držav članic EU za učinkovito implementacijo sporazumov in izmenjavo izkušenj.

Ministri so obravnavali tudi sodelovanje med policijami in organi kazenskega pregona na Zahodnem Balkanu. Minister Mate je dejal, da je izmenjava informacij v boju proti organiziranemu kriminalu na Zahodnem Balkanu že več let prioriteta tako EU kot držav Zahodnega Balkana. Slovensko predsedstvo je prepričano, da se stanje varnosti na Zahodnem Balkanu zrcali tudi v stanju varnosti v EU. Zato slovensko predsedstvo posveča izjemno pozornost napredku varnosti na tem območju, tudi s predlogom projekta skupne regionalne ocene ogroženosti na Zahodnem Balkanu, ki bi tem državam omogočala prepoznati skupne prioritete v boju proti organiziranemu kriminalu v regiji.« Gre za izboljšanje izmenjave podatkov in postopen prenos dobrih praks iz EU v regijo Zahodnega Balkana.

Ministri so obravnavali tudi preventivne ukrepe proti novačenju in radikalizaciji teroristov. Strinjali so se, da je treba vzpostaviti preventivne vzvode, ki bodo onemogočali razvoj in širjenje terorizma. Proces radikalizacije in rekrutiranja predstavlja enega od primarnih vidikov mednarodnega terorizma. Za EU in ZDA je terorizem prednostni varnostni izziv, tudi v medsebojnem sodelovanju. Udeleženci so razpravljali tudi o ukrepih Evropske komisije za zmanjšanje tveganja širitve kemičnih, bioloških, radioloških in jedrskih  snovi. Področja, na katera bo EU v prihodnje usmerjena, so preprečevanje in zaščita, krepitev analitičnih zmogljivosti in varnostna vprašanja v zvezi z biološkimi raziskavami, izboljševanje standardov nadzora ter odziv in odpravljanje posledic.

Francoski predstavniki so ob koncu srečanja predstavili prednostne naloge njihovega predsedovanja Svetu EU, ki se začne 1. julija 2008.

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 14.03.2008