Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Sporočila za javnost

17.03.2008

Kmetijski ministri sprejeli prilagoditev skupne kmetijske politike

Na zasedanju Sveta EU za kmetijstvo in ribištvo, ki mu je predsedoval slovenski minister Iztok Jarc, so ministri sprejeli sklepe Sveta glede sporočila Komisije o zdravstvenem pregledu reforme SKP. Pregled SKP je ena izmed prednostnih nalog slovenskega predsedovanja na kmetijskem področju.

»Kljub neprestanemu poudarjanju, da ne gre za novo reformo, gre več kakor samo za tehnične prilagoditve. S temi sklepi daje Svet EU jasno znamenje in usmeritve za prihodnji razvoj kmetijske politike v obdobju od 2009 do 2013,« je dejal predsednik Sveta EU Iztok Jarc. »S temi prilagoditvami SKP postaja še učinkovitejša, kmetijstvo pa prilagajamo na nove globalne tržne razmere in izzive, ki so pred nami. Hkrati s spremembami pa ohranjamo evropski model kmetijstva ter odgovarjamo na zahteve potrošnikov in družbe po širši vlogi kmetijstva.«

Pri neposrednih plačilih lahko države članice ohranijo ali prilagodijo svoj model sheme enotnega plačila do leta 2013, pri čemer upoštevajo občutljivost posameznih sektorjev in posebne razmere občutljivih območij v posameznih državah članicah. Svet se strinja tudi s predlogom Komisije, da lahko nove države članice vse do leta 2013 ohranijo shemo enotnega plačila na površino.

Navzkrižna skladnost je še naprej glavna sestavina reformirane SKP in je ključnega pomena za zagotavljanje javne podpore novi politiki. Kljub temu Svet opozarja, da se upravno breme za kmete in javno upravo ne sme povečati; kjer je mogoče, naj bi ga celo zmanjšali. Ministri so pozvali Komisijo, da naj preuči možnost podaljšanja izvajanja predpisanih zahtev ravnanja za nove države članice, ki izvajajo shemo enotnega plačila na površino.

Svet opozarja, da ima lahko bistveno znižanje zgornjega praga plačil neugodne posledice v kmetijstvu nekaterih držav. Pozdravlja predlog Komisije za uvedbo dodatnih ukrepov znotraj 69. člena za posebne potrebe v nekaterih sektorjih in območjih držav članic.

Kar zadeva tržne ukrepe, se ministri strinjajo, da mora SKP vsebovati mehanizme, ki delujejo kot učinkovita varnostna mreža.

Pri odpravi sistema mlečnih kvot leta 2015 se predvideva »mehki pristanek«, ki bo zagotovil bolj gladko prilagoditev in predvidljivost za proizvajalce ter posebne ukrepe za občutljiva območja, na katerih bi odprava teh kvot ogrozila obstoj pridelave mleka. Svet vabi Komisijo, da preuči vse možne ukrepe glede »mehkega pristanka«.

V okviru prilagajanja kmetijstva novih izzivom, kakršni so podnebne spremembe, bioenergija, upravljanje voda in ohranjanje biotske raznovrstnosti, naj bi Komisija preučila možnosti za razvoj ukrepov upravljanja tveganj. Na nova tveganja se je treba odzvati širše, še z drugimi politikami, znotraj SKP pa tudi z obstoječimi ukrepi razvoja podeželja. Pri tem so ministri poudarili pomen inovacij. Pozvali so Komisijo, da preuči vse možnosti financiranja teh prilagoditev, vključno z obvezno modulacijo.

Razprava se bo nadaljevala na neformalnem zasedanju sveta ministrov maja v Sloveniji, na katerem bo Komisija predstavila zakonodajne predloge. Predsedujoča Slovenija si bo nato prizadevala za pospešeno nadaljevanje razprave o zakonodajnih predlogih na delovnih skupinah v juniju.

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 21.03.2008