Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Sporočila za javnost

21.03.2008

Dragutin Mate, predsednik Sveta EU za področje notranjih zadev, na zasedanju odbora LIBE v Evropskem parlamentu o ministrski konferenci o upravljanju zunanjih meja in o zasedanju trojke EU-ZDA za področje pravosodja in notranjih zadev – Napoved

Dragutin Mate, predsednik Sveta EU za področje notranjih zadev in slovenski notranji minister, se bo 27. marca 2008 v Bruslju udeležil zasedanja Odbora Evropskega parlamenta za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (odbor LIBE), katerega bo seznanil z rezultati razprav z Ministrske konference o bodočih izzivih upravljanja zunanjih meja EU in z rezultati zasedanja ministrske trojke EU-ZDA za področje pravosodja in notranjih zadev, ki sta bili na Brdu od 11. do 13. marca 2008.

Slovensko predsedstvo Sveta EU se je v programu zavezalo, da bo o svojem delu redno obveščalo Evropski parlament. To je še zlasti pomembno ob morebitni uveljavitvi Lizbonske pogodbe, s katero bo Evropski parlament dobil pristojnosti na celotnem področju pravosodja in notranjih zadev in bo dejavno udeležen v postopkih soodločanja s Svetom EU.

Na ministrski konferenci je potekala prva razprava o sporočilih Evropske komisije, izdanih februarja letos, v zvezi z možnimi smermi razvoja politike EU na tem področju. V razpravi je bilo poudarjeno, da je treba krepiti vlogo Evropske agencije za zunanje meje Frontex v okviru obstoječega mandata, dolgoročno pa bo treba razvijati integrirano upravljanje meja ob spoštovanju človekovih pravic ter ob upoštevanju principa delitve bremen in solidarnosti. Razprava o razvoju in uporabi novih tehnologij, s katerimi se želi preprečiti nezaželene vstope v EU, je pokazala, da v prihodnosti lahko računamo z njihovo uvedbo. Hkrati pa njihova uvedba ne bi smela izničiti človeškega dejavnika pri izvajanju mejne kontrole in ne preprečevati tekočega pretoka potnikov na mejah. Razprava o vzpostavitvi skupnega evropskega sistema za nadzor meje (EUROSUR) je pokazala, da so države naklonjene projektu EUROSUR in da podpirajo študijo o ključnih komponentah EUROSUR-a.

V tem procesu bodo potrebne spremembe obstoječih in sprejem novih aktov, zato je pomembno, da je Evropski parlament seznanjen s postopkom od samega začetka.

Na zasedanju ministrske trojke EU-ZDA za področje pravosodja in notranjih zadev je potekala razprava o spremembah vizumske zakonodaje v ZDA ter drugih temah s področja terorizma, migracij, vizumske politike in boja proti kriminalu na Zahodnem Balkanu. V razpravah je slovensko predsedstvo zastopalo interese EU in bo z rezultati seznanilo Evropski parlament. 

Predstavniki EU in ZDA so se dogovorili, da bodo z razgovori o vprašanjih, povezanih z brezvizumskim režimom, nadaljevali in da je skupni cilj čimprej zagotoviti varno potovanje brez vizumov med državami članicami EU in ZDA, ki je popolnoma v skladu z veljavnimi zakoni. Soglašali so, da bodo pri sklepanju memorandumov o soglasju in izvedbenih sporazumov v zvezi z brezvizumskim programom uporabili dvotirni pristop. O zadevah, ki spadajo v nacionalno pristojnost, bodo razpravljali z nacionalnimi organi, o zadevah, ki so v pristojnosti EU, pa bodo razpravljali z organi EU. ZDA bodo EU sporočale podatke o nadaljnjem izvajanju sistema elektronske avtorizacije potovanja (ETA). Pogovori o tej temi naj bi se zaključili do junija 2008. Sistem ETA se bo dosledno uporabljal v vseh državah članicah EU in usklajeval s prihodnjim sistemom EU.

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 21.03.2008