Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Sporočila za javnost

25.03.2008

Konferenca o okrepljenem sodelovanju v boju proti težjim oblikam kriminala – Prispevek regionalnih ocen ogroženosti k varnosti v Evropi

Usmerjenost na območje Zahodnega Balkana je ena izmed prednosti slovenskega predsedovanja Svetu EU na področju notranjih zadev. Zato bo slovensko predsedstvo v sodelovanju z avstrijskim zveznim ministrstvom za notranje zadeve organiziralo dvodnevno konferenco na temo Okrepljeno sodelovanje v boju proti težjim oblikam kriminala – Prispevek regionalnih ocen ogroženosti k varnosti v Evropi, ki bo 26. in 27. marca 2008 na Dunaju. Konference, ki je del projekta Ocena ogroženosti s strani organiziranega kriminala za področje Jugovzhodne Evrope (SEE OCTA), se bodo udeležili visoki strokovni predstavniki držav članic EU in predstavniki policij držav Zahodnega Balkana.

Ker varnost na Zahodnem Balkanu vpliva na stanje varnosti v celotni EU, Evropska komisija, države članice ter mednarodne vladne in nevladne organizacije temu območju namenjajo veliko pozornost. Okrepiti želimo sodelovanje med policijami Zahodnega Balkana v boju proti kriminalu in na Zahodni Balkan prenesti varnostne standarde EU. Evropska unija želi na tem območju zagotoviti mir, stabilnost in blaginjo s končnim ciljem vključiti zahodnobalkanske države v svoje članstvo.

Idejo o projektu SEE OCTA je Slovenija predstavila že leta 2006, vsestransko podporo pa je dobila na ministrski konferenci na Brdu 4. oktobra 2007. Projekt so podprli ministri držav Zahodnega Balkana in ostale prisotne delegacije. Ob tem sta svojo tvorno vlogo izrazila Europol in Center SECI kot ključna vsebinska nosilca. Pri pripravi dokumenta bo uporabljena metodologija EU OCTA, na osnovi katere bodo države regije prispevale k oceni lastne ogroženosti zaradi organiziranega kriminala.

Konferenca bo priložnost za razpravo na visoki strokovni ravni, na osnovi katere bodo pripravljeni zaključki. Ti bodo podlaga sklepom Sveta za pravosodje in notranje zadeve ob koncu slovenskega predsedovanja Svetu EU in nadaljnja obveza pri izvedbi projekta. Prve ocene ogroženosti pričakujemo v prvi polovici leta 2009, nato njihove potrditve in sprejetje ukrepov na ministrskem srečanju EU – Zahodni Balkan, ki bo septembra 2009.

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 25.03.2008