Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Sporočila za javnost

25.03.2008

Zadnji korak schengenske širitve – konec marca bo odpravljen nadzor na zračnih notranjih mejah

Po odpravi nadzora na kopenskih in morskih mejah s članicami schengenskega prostora 21. decembra 2007, ko je Slovenija skupaj z osmimi državami članicami Evropske unije[1] na podlagi odločitve notranjih ministrov EU vstopila v skupni prostor prostega prehajanja notranjih meja, bomo 30. marca 2008 odpravili še mejno kontrolo na notranjih letih. S tem bo storjen še zadnji korak k popolni odpravi kontrol na notranjih mejah.

Svet ministrov za pravosodje in notranje zadeve je na podlagi ocene, da je vseh devet kandidatk za schengensko širitev, med njimi tudi Slovenija, dobro pripravljenih za polno izvajanje schengenskega pravnega reda, 6. decembra lani sprejel Sklep o polni uporabi določb schengenskega pravnegareda v Češki republiki, Republiki Estoniji, Republiki Latviji, Republiki Litvi, Republiki Madžarski, Republiki Malti, Republiki Poljski, Republiki Sloveniji in Slovaški republiki zunanja povezava. Z vstopom v »schengen« smo v Sloveniji odpravili mejno kontrolo na mejah z Avstrijo, Italijo in Madžarsko, obenem pa se je okrepil mejni nadzor na meji s Hrvaško, ki je zunanja schengenska meja. Sklep določa, da se mejna kontrola na notranjih kopenskih in morskih mejah ukine 21. decembra 2007, na zračnih mejah pa 30. marca 2008.

Odločitev za kasnejše odprtje meja na letališčih je bila povezana s spremembo voznih redov, saj se ti spreminjajo le dvakrat letno, spomladi in jeseni. Poleg tega pa je bil razlog za zamik tudi tehnične narave, saj uveljavitev schengenskega režima na letališčih zahteva strogo  ločevanje potnikov na notranjih schengenskih letih od ostalih potnikov v mednarodnem prometu. Pravila schengenskega nadzora zunanje meje EU namreč poleg visokih standardov fizičnega varovanja meje na kopenskih mejnih prehodih in uporabe schengenskega informacijskega sistema zahtevajo tudi zelo dodelano tehnologijo mejne kontrole na letališčih, ki so istočasno mejni prehodi na zunanji schengenski meji (za  lete zunaj schengenskega območja),in mesto prehajanja notranjih meja brez mejne kontrole (ko gre za lete z letališč na schengenskem območju).

Da bi lahko schengenske standarde izpolnjevali tudi pri nadzoru zračne meje, je morala Slovenija posodobiti infrastrukturo letališča oz. omogočiti ločevanje potnikov schengenskih in neschengenskih letov. Na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana so bili zato že lani izvedeni določeni gradbeni in drugi ukrepi za ločitev potnikov na notranje in zunanje lete (slovesna otvoritev novega potniškega terminala na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana je bila 9. julija 2007).

Za potnike v letalskem prometu to pomeni, da se bo mejna kontrola od 30. marca naprej izvajala samo še na neschengenskih letih, torej letih, kjer gre za prestop zunanje meje. Mejna kontrola se na teh letih opravlja pri vseh potnikih, ki vstopajo v schengenski prostor ali izstopajo iz njega (torej tudi za tranzitne potnike, ki nadaljujejo let znotraj schengenskega območja). Na notranjih oz. schengenskih letih (kjer gre za potovanje iz ene schengenske države v drugo schengensko državo) pa mejne kontrole ne bo več. Ostala bo le še varnostna kontrola, ki pa je ne bo opravljala policija, ampak varnostna služba.

 


[1]V schengenski prostor so 21. decembra 2007 vstopile Češka, Estonija, Latvija, Litva, Madžarska, Malta, Poljska, Slovaška in Slovenija.

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 25.03.2008