Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Sporočila za javnost

25.03.2008

Predsednik Evropskega sveta Janez Janša bo v Evropskem parlamentu predstavil sklepe spomladanskega Evropskega sveta

Predsednik Vlade Republike Slovenije in predsednik Evropskega sveta Janez Janša bo v sredo, 26. marca 2008, na izrednem zasedanju Evropskega parlamenta v Bruslju poslankam in poslancem predstavil sklepe spomladanskega vrha EU, ki je potekal 13. in 14. marca 2008.

Slovensko predsedstvo je prepričano, da so evropski voditelji s sprejetjem sklepov na treh ključnih področjih ustrezno opremili Evropsko unijo za nadaljnje spopadanje z globalnimi izzivi in znova dokazali vodilno vlogo Unije v svetovnem boju proti posledicam podnebnih sprememb.

Voditelji držav in vlad so na spomladanskem srečanju potrdili časovni okvir sprejemanja energetsko-podnebnega svežnja ukrepov (dogovor o vsebini svežnja do konca leta 2008, kar bi omogočilo sprejetje ukrepov čim prej v letu 2009) in temeljna načela, na katerih naj bi bil zasnovan dogovor (gospodarska uspešnost in stroškovna učinkovitost; solidarnost in pravičnost pri porazdelitvi bremen; preglednost). Paket predstavlja velik, a uresničljiv korak naprej in pravo izhodišče za dogovor, s katerim bi Evropa lahko dokazala, da ima v mednarodnih pogajanjih o svetovnem sporazumu za obdobje po letu 2012 še vedno vodilno vlogo.

Evropski svet je zagnal tudi novi cikel lizbonske strategije, na podlagi katere je bilo v Evropski uniji v zadnjih dveh letih ustvarjenih več kakor šest milijonov novih delovnih mest, stopnja brezposelnosti pa je najnižja v zadnjih petindvajsetih letih. Ob tem so voditelji dejali, da lizbonska strategija deluje, a se morajo reforme zaradi naraščajoče negotovosti v mednarodnem gospodarskem okolju odločno nadaljevati.

Evropski svet je na svojem spomladanskem zasedanju tudi poudaril, da je za povrnitev zaupanja v finančne trge bistveno pravočasno razkritje tveganj in izgub bank ter drugih finančnih institucij. Svet za ekonomske in finančne zadeve (ECOFIN) je pozval, naj pri sprejemanju predpisov in nadzornih ukrepov upošteva štiri področja: izboljšanje preglednosti za vlagatelje, trge in pripravljavce predpisov, izboljšanje standardov vrednotenja, posebno nelikvidnih sredstev, okrepitev skrbnosti in obvladovanja tveganj v finančnem sektorju ter izboljšanje delovanja trga, skupaj z vlogo agencij za ocenjevanje bonitete.

Evropski voditelji so se seznanili tudi s predlogom o oblikovanju Unije za Sredozemlje in se zavzeli, da bi Evropska unija izboljšala dosedanji barcelonski proces ter vanj vključila vse države članice Evropske unije in obalne sredozemske države, ki niso članice EU.

Sicer pa so v razpravah na Evropskem svetu prevladovale okoljske in energetske teme. Države članice in evropske institucije so se zavezale, da bodo za zgled drugim pri zniževanju porabe energije v svojih stavbah in zmanjšanju svojega voznega parka. Predsednik Evropskega sveta Janez Janša je Evropejke in Evropejce tudi pozval k sprejetju svojih »okoljskih zavez«. Slovensko predsedstvo namreč meni, da lahko večjega truda ali stroškov vsak posameznik pomembno prispeva k zmanjševanju ogljikovega dioksida z uporabo preprostih metod, kakršne so varčne žarnice, ustrezna omejitev gretja ali zapiranje vode med umivanjem zob.

 

Program:

sreda, 26. marca 2008

14.00–16.00

Izredno zasedanje Evropskega parlamenta

– uvodni nagovor predsednika Vlade RS in predsednika Evropskega sveta Janeza Janše

– vprašanja političnih skupin in poslancev

– sklepni govor predsednika Vlade RS in predsednika Evropskega sveta Janeza Janše

Lokacija: Evropski parlament, Bruselj

Zasedanje bo mogoče spremljati tudi na spletnem mestu Evropskega parlamenta.

 

16.00–17.00

Razprava o razmerah v Tibetu

- izjavo v imenu Sveta bo podal državni sekretar za evropske zadeve Janez Lenarčič

Lokacija: Evropski parlament, Bruselj

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 25.03.2008