Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Sporočila za javnost

27.03.2008

Predsednik Sveta EU za področje notranjih zadev Dragutin Mate v Evropskem parlamentu predstavil zaključke ministrske konference in zasedanja trojke EU-ZDA za področje pravosodja in notranjih zadev

foto: EP

Dragutin Mate, predsednik Sveta EU za področje notranjih zadev in slovenski notranji minister, je danes v Evropskem parlamentu na odboru LIBE v Bruslju predstavil zaključke ministrske konference o prihodnjih izzivih upravljanja zunanjih meja EU in zasedanja trojke EU-ZDA za področje pravosodja in notranjih zadev, ki sta bili na Brdu od 11. do 13. marca 2008 in odgovarjal na vprašanja poslancev. Minister Mate je dejal, da je bilo glavno vprašanje na konferenci, kako v prihodnje razvijati sistem varovanja meje s pomočjo tehnologije. Ključni cilj je učinkovit nadzor meje in preprečevanje ilegalnih migracij, hitra in učinkovita kontrola potnikov, ki bo zagotavljala dostopnost in odprtost Unije ter možnost pregleda nad tujci, ki legalno vstopijo v EU in po izteku vizuma nelegalno podaljšujejo svoje bivanje. Obravnavane teme so izjemno pomembne za nadaljnje opredelitve načinov izboljšanja upravljanja zunanjih meja EU.

Na ministrski konferenci je potekala prva razprava o sporočilih Evropske komisije, izdanih februarja letos, v zvezi z možnimi smermi razvoja politike EU na tem področju. V razpravi je bilo poudarjeno, da je treba krepiti vlogo Evropske agencije za zunanje meje Frontex v okviru obstoječega mandata, dolgoročno pa bo treba razvijati integrirano upravljanje meja ob spoštovanju človekovih pravic ter ob upoštevanju principa delitve bremen in solidarnosti. Razprava o razvoju in uporabi novih tehnologij, s katerimi se želijo preprečiti nezaželeni vstopi v EU, je pokazala, da v prihodnosti lahko računamo z njihovo uvedbo. Hkrati pa njihova uvedba ne bi smela izničiti človeškega dejavnika pri izvajanju mejne kontrole in ne preprečevati tekočega pretoka potnikov na mejah. Razprava o vzpostavitvi skupnega Evropskega sistema za nadzor meje (EUROSUR) je pokazala, da so države naklonjene temu projektu in da podpirajo študijo o ključnih komponentah EUROSUR-a. V zadnjem delu konference pa sta minister za domovinsko varnost Michael Chertoff in vrhovni državni tožilec Michael Mukasey iz ZDA predstavila njihove izkušnje pri varovanju zunanjih meja in kontroli potnikov.

»Menim, da smo z rezultati razprave na ministrski konferenci lahko vsi zelo zadovoljni, saj se je pokazalo, da so države članice naklonjene izvedbi tistih idej, ki bodo ob primerni tehnološki podpori naredile iz EU resnično območje varnosti in svobode ter omogočile, da bo še naprej prva turistična destinacija na svetu in da bo iz leta v leto povečevala svojo gospodarsko rast,« je povedal minister Mate. Slovensko predsedstvo na podlagi razprave na ministrski konferenci že pripravlja  zaključke z usmeritvami za nadaljnje delovanje na tem področju, ki naj bi bili sprejeti na junijskem Svetu ministrov za pravosodje in notranje zadeve.

V nadaljevanju je minister Mate predstavil tudi zaključke ministrskega srečanja trojke EU-ZDA za področje pravosodja in notranjih zadev. »Ocenjujem, da je bil na tem srečanju dosežen velik napredek, saj smo se z najvišjimi predstavniki ameriške administracije dogovorili, kako bomo nadaljevali razgovore o vprašanjih, povezanih z brezvizumskim režimom.«

Skupni cilj tako EU kot tudi ZDA je čimprej zagotoviti varno potovanje brez vizumov med državami članicami EU in ZDA, ki je popolnoma v skladu z veljavnimi zakoni. Predstavniki ZDA so soglašali, da bodo v postopku sklepanja Memorandumov o soglasju in Izvedbenih sporazumov v zvezi z brezvizumskim programom uporabili dvotirni pristop. O zadevah, ki spadajo v nacionalno pristojnost, bodo razpravljali z nacionalnimi organi, o zadevah, ki spadajo v pristojnost EU, pa bodo razpravljali z organi EU. ZDA bodo EU sporočale podatke o nadaljnjem izvajanju sistema ETA. Pogovori o tej temi naj bi se zaključili do junija 2008. Sistem ETA se bo dosledno uporabljal v vseh državah članicah EU in usklajeval s prihodnjim sistemom EU.

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 28.03.2008