Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Sporočila za javnost

27.03.2008

Varnost na Zahodnem Balkanu vpliva na stanje varnosti v celotni EU – Zaključek konference o okrepljenem sodelovanju v boju proti težjim oblikam kriminala

Slovensko predsedstvo Sveta EU je v sodelovanju z avstrijskim Zveznim ministrstvom za notranje zadeve organiziralo konferenco Okrepljeno sodelovanje v boju proti težjim oblikam kriminala – Prispevek regionalnih ocen ogroženosti k varnosti v Evropi, ki je bila 26. in 27. marca 2008 na Dunaju. Konference, ki je del projekta Ocena ogroženosti zaradi organiziranega kriminala za področje Jugovzhodne Evrope (SEE OCTA), so se udeležili visoki uradniki držav članic EU in predstavniki policij zahodnobalkanskih držav.

Varnost na Zahodnem Balkanu je ena izmed prednosti slovenskega predsedovanja Svetu EU na področju notranjih zadev. Na konferenci so izpostavili predvsem pomembnost regionalnega sodelovanja in dobrih medsosedskih odnosov, ki so nujni za iskanje rešitev glede odprtih vprašanj, in poudarili, da je treba okrepiti vlogo Centra SECI. Predsedujoči konferenci Anton Travner je namreč povedal: "Kljub temu, da naloge načeloma opravljamo vsak na svoji strani državne meje, se vse bolj krepi zavest, da smo v borbi proti vsem oblikam kriminala, terorizma in drugih varnostnih pojavov na isti strani meje."

"Ker varnost na Zahodnem Balkanu vpliva na stanje varnosti v celotni EU, temu območju posvečamo veliko pozornost. Naš cilj je poglobiti sodelovanje med policijami Zahodnega Balkana v boju proti kriminalu, prav tako pa želimo na Zahodni Balkan prenesti varnostne standarde EU. Projekt SEE OCTA je pomemben korak, saj s pomočjo Europola in Centra SECI (Southeast European Cooperative Initiative) uvaja metodologijo za ocenjevanje ogroženosti zaradi organiziranega kriminala na Zahodnem Balkanu," je med drugim na konferenci dejal koordinator projekta SEE OCTA mag. Sandi Čurin.

Rezultati regionalnih ocen ogroženosti bodo večplastni. Predstavljali bodo trdno osnovo za strateško načrtovanje in za policijsko delo, ki temelji na obveščevalnih podatkih, ter za oceno ogroženosti EU. Izobraževanje in usposabljanje v okviru projekta bo imelo trajen učinek. Z regionalnimi ocenami ogroženosti se bo povečalo tudi operativno sodelovanje v regiji in zaupanje med strokovnjaki.

Zaključki konference bodo podlaga sklepom Sveta za pravosodje in notranje zadeve ob koncu slovenskega predsedovanja Svetu EU in nadaljnja obveza pri izvedbi projekta. Prve ocene ogroženosti pričakujemo v prvi polovici leta 2009, nato njihove potrditve in sprejetje ukrepov na ministrskem srečanju EU – Zahodni Balkan, ki bo septembra 2009.

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 28.03.2008