Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Sporočila za javnost

29.05.2008

Minister Virant: Boljša zakonodaja ena ključnih prioritet EU

Minister za javno upravo dr. Gregor Virant je na današnjem zasedanju Sveta za konkurenčnost v Bruslju poudaril, da »boljša zakonodaja še naprej ostaja ena ključnih prioritet za Evropsko unijo«. Slovenija si je zadala cilj pretvoriti procese boljše priprave predpisov, to so oblikovanje ocene učinkov predpisov, program zniževanja administrativnih stroškov in program poenostavitve zakonodajnega okolja, v otipljive rezultate. Priprava boljših predpisov namreč prispeva k višji stopnji konkurenčnosti gospodarstva EU in predvsem poenostavlja poslovanje malih in mikro podjetij.

V Bruslju so danes zasedali ministri za konkurenčnost, pristojni za industrijsko politiko in notranji trg. V prvem delu popoldanskega zasedanja, ki mu je predsedoval minister dr. Virant, so ministri razpravljali o pripravi boljše zakonodaje v EU, kjer so obravnavali »Drugo strateško poročilo o boljši pripravi predpisov v EU«, ki ga je Evropska komisija sprejela januarja 2008. V sklopu poročila so se obravnavali zaključki o pripravi boljših predpisov, ki podrobneje urejajo predvsem področje ocen učinkov predpisov, medtem ko je bilo področje zmanjševanja administrativnih ovir in poenostavitve zakonodaje širše obravnavano v ključnih vprašanjih (angl. Key Issues paper), ki so bili podlaga za zaključke Evropskega spomladanskega Sveta v mesecu marcu. V poročilu je razvidno, da se je težišče pomembnosti premaknilo iz oblikovanja omenjenih procesov za izvajanje pobud boljše zakonodaje k doseganju zastavljenih ciljev boljše zakonodaje, v smislu ustvarjanja resničnih ekonomskih koristi in  prispevanja k izboljševanju podjetniške konkurenčnosti. Izboljšano zakonodajno okolje v Evropski uniji na ravni Skupnosti in držav članic je namreč ključna komponenta pri zagotavljanju zdržne rasti in delovnih mest.

Kot je na zasedanju poudaril minister dr. Virant, je »slovensko predsedstvo znatno pozornost med drugim posvetilo odpravi administrativnih ovir in poenostavitvi zakonodaje s ciljem povečati konkurenčnost evropskih podjetij in istočasno zagotoviti lažje izvajanje in učinkovitejšo evropsko zakonodajo«. Slovensko predsedstvo si na tem področju prizadeva, da bi novi zakonodajni predlogi na EU ravni vključevali izčrpno oceno učinkov predpisov Komisije, prizadeva si za prednostno obravnavo že drugega paketa hitrih ukrepov in predlogov za poenostavitev zakonodaje, kar omogoča odpravljanje administrativnih ovir za gospodarstvo in državljane ter oblikovanje kakovostnejšega zakonodajnega okvira z namenom pospeševanja konkurenčnosti evropskega gospodarstva. Majski Svet za konkurenčnost na področju »boljših predpisov« je bil priložnost za razpravo in zaključke o pomembni vlogi boljše zakonodaje v kontekstu reform Lizbonske strategije. V okviru prenovljene Lizbonske strategije je namreč cilj EU na področju boljše zakonodaje poenostavitev in izboljšanje obstoječe zakonodaje, bolje oblikovati novo zakonodajo ter okrepiti spoštovanje in učinkovitost pravil v skladu z EU načelom proporcionalnosti. Pred zasedanjem so ministri na delovnem kosilu gostili tudi dr. Edmunda Stoibra, ki je predsedujoči Visoki skupini neodvisnih deležnikov o administrativnih bremenih, ki svetuje Evropski komisiji. Ministrom je predstavil vlogo Skupine, še zlasti, kako bo pomagala Komisiji pri uresničevanju cilja zmanjšanja administrativnih bremen za 25 % do leta 2012.

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 30.05.2008