Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Sporočila za javnost

29.05.2008

Ministri za industrijo dali svež zagon konkurenčnosti in inovacijam evropskega gospodarstva

Ministri za konkurenčnost (industrija, notranji trg) so v Bruslju po zasedanju z naslovom Svež zagon za konkurenčnost in inovacije evropskega gospodarstva sprejeli sklepe. Predsednik Sveta slovenski minister za gospodarstvo Andrej Vizjak je ob tem povedal, da »cilj preoblikovati EU v inovativnejše in dinamičnejše gospodarstvo ostaja bistven za doseganje trajnostne rasti z več in boljšimi delovnimi mesti in večjo družbeno kohezijo«.

Sklepi so bili sprejeti v dveh delih: o inovacijah in industriji.

Svet je v njih poudaril osrednjo vlogo, ki jo imajo inovacije za Evropo, da se bo lahko uspešno odzvala na izzive in priložnosti svetovnega gospodarstva, ter priznal pobudo vodilnih trgov kot sredstvo za sprostitev tržnih zmožnosti za inovativne izdelke in storitve. Ministri so se tudi strinjali, da oblikovanje možnosti za zmanjšanje drobitve trga evropskega tveganega kapitala na enotnem trgu lahko prispeva k premagovanju pomanjkanja lastniškega kapitala in povečanju toka začetnega kapitala za inovativna mala in srednja podjetja ter njihovo rast.

Svet v sklepih poudarja, da je v svetovnem merilu konkurenčnih trgov selitev spornih industrij iz Evrope resna težava na posameznih področjih, na katerih je energetsko intenzivna industrija izpostavljena mednarodni konkurenci. Nujno mora biti razčlenjena in obravnavana v novi direktivi o sistemu trgovanja z izpusti, tako da se bodo na podlagi mednarodnih pogajanj lahko izvajali primerni ukrepi. »Dostop do različnih surovin in njihova učinkovita raba sta ključna za konkurenčnost te industrije,« je med drugim povedal minister Vizjak in dodal, da se Svet zaveda pomembnosti izboljšanja konkurenčnosti evropske obrambne industrije z dinamično in močno evropsko obrambno tehnološko in industrijsko podlago.

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 30.05.2008