Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Sporočila za javnost

07.05.2008

Z e-zdravjem do večje vključenosti bolnikov in boljše kakovosti zdravstvene oskrbe

Danes se je v Portorožu s potrditvijo Portoroške deklaracije končala dvodnevna konferenca e-Zdravje brez meja 2008, ki jo je v okviru slovenskega predsedovanja Svetu EU organiziralo ministrstvo za zdravje RS v sodelovanju z Evropsko komisijo. Deklaracija, ki je podlaga za nadaljnje delo držav članic in EU na področju e-zdravja, bo pripomogla k zvišanju kakovosti zdravstvenega in socialnega varstva za več kot 500 milijonov Evropejcev. Države članice in Evropska komisija so se v deklaraciji zavezale k razvoju naprednih informacijskih storitev na področju  zdravstvenega in socialnega varstva.

Ministrica za zdravje RS Zofija Mazej Kukovič je v svojem nagovoru poudarila, da vodenje zdravstveno-varstvenega procesa, ki je podprto z informacijsko tehnologijo, povečuje  vključenost bolnikov in učinkovitost ponudnikov zdravstvenega varstva. Uporaba orodij, ki jih omogočajo internet, mobilni telefoni in televizija spreminjajo vlogo bolnikov tako, da se ti lahko dejavneje vključijo v proces zdravljenja. Telemedicina oziroma medicina na daljavo omogoča, da z odstranjevanjem vseh vrst ovir izboljšamo kakovost zdravstvene oskrbe.

Na konferenci so strokovnjaki iz 38 držav predstavili primere dobrih praks s področja e-zdravja in pobude, s katerimi bi se lahko uspešno lotili glavnih zdravstvenih izzivov, ki so pred nami v prihodnjem desetletnem obdobju. Poudarili so potrebo po načrtni uporabi telemedicine in inovativnih informacijsko-komunikacijskih orodij pri zdravljenju kroničnih bolezni. Komisija namerava na koncu leta 2008 o tej temi objaviti Sporočilo, ki bo državam članicam omogočilo, da bodo prepoznale in reševale morebitne ovire pri širši uporabi telemedicine in lažje medsebojno usklajevale svoje delo.

Države se morajo v prihodnje bolj osredotočiti na nove raziskovalne priložnosti. Na konferenci so tudi poudarili potrebo po preglednem pravnem okviru. Ta bi pomagal opredeliti odgovornosti, pravice in dolžnosti vseh vpletenih v e-zdravstveni proces, kot so nacionalni organi oblasti, strokovnjaki zdravstvenega varstva, bolniki, zavarovalnice in drugi.

Na konferenci se je Slovenija predstavila z osmimi predavanji in razstavnim prostorom, kjer je predstavila svoje glavne dosežke s področja e-zdravja: pilotna projekta spremljanja in zdravljenja kronične bolezni pljuč, projekt e-depresija ter e-rojstvo in telemedicina.

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 07.05.2008