Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Sporočila za javnost

08.05.2008

Minister Turk na atenskem vrhu o sodelovanju med EU in državami evrosredozemskega območja glede podnebnih sprememb

Minister za razvoj dr. Žiga Turk se je 6. in 7. maja kot predstavnik ene izmed triindvajsetih sodelujočih držav udeležil atenskega vrha o globalni podnebni in energetski varnosti, ki je namenjen predstavitvi pogledov predsedujoče države Svetu Evropske unije na pomembne vidike podnebnih sprememb in zagotovitev zanesljive oskrbe z energijo.

Na zasedanju so predstavili tudi atensko izjavo, ki je v luči boja proti podnebnim spremembam in zagotavljanja trajnostne oskrbe z energijo, pa tudi čistega in trajnostnega razvoja pomemben prispevek k napredku na tem področju. Vse udeležene države so napovedale pristop k izjavi, tudi Slovenija.

Poslanstvo atenskega vrha je bilo združiti poglavitne predstavnike mednarodnih institucij, nacionalnih vlad, zasebnega sektorja in finančnih institucij, pa tudi akademike ter poznavalce energetskega in okoljskega področja, zato da se opozori na izzive na poti do trajnostnega razvoja in njihovo razumevanje. Vrsta razprav se je dotaknila bistvenih vidikov zanesljive oskrbe z energijo, podnebnih sprememb, trajnostnega gospodarskega razvoja in drugih nalog 21. stoletja na energetskem področju. V ospredju so bile tematike posameznih vej energetske industrije (nafta, plin, premog, jedrska energija in alternativni viri energije) s posebnim poudarkom na doseganju trajnostnega razvoja. Pomembna je namreč skupna zaveza zagotoviti zanesljivo oskrbo z energijo in varstvo okolja.

Treba je okrepiti tudi kakovost in količino obstoječih sinergij in čezmejnih povezav na evrosredozemskem območju, da se dosežejo bolj usklajene politike in izmenjava informacij med državami dobaviteljicami in potrošnicami, pa tudi med zasebnim in javnim sektorjem. Države tega območja lahko sodelujejo pri povečanem prenosu znanja, tehnologij ter programov energetske učinkovitosti in razvoja obnovljivih virov energije EU na države partnerice. Sodelujejo lahko tudi pri organizaciji izobraževalnih programov med EU in regijskimi partnerji ter med javnim in zasebnim sektorjem, pri krepitvi zavedanja potrošnikov o učinkoviti rabi energije ali pri uveljavljanju različnih študij glede zmogljivosti vlaganja v obnovljive vire energije, posebno v Sredozemlju, Zalivu, ob Črnem morju in v Srednji Aziji.

Atenska izjava, ki so jo predstavili na atenskem vrhu, je politična zaveza za skupno delovanje pri uresničitvi ciljev, kakršna je vzpostavitev novega okvirnega načrta, ki predvideva nujno povezanost zanesljivosti oskrbe z energijo in varstva okolja ter izboljšanje čezmejnega sodelovanja, predvsem v evrosredozemskem okviru, za dosego boljše uskladitve politik in izmenjave informacij ter širitev zavesti o pomembnosti večje energetske učinkovitost in okrepljene rabe obnovljivih virov energije, pa tudi za ocenitev političnih, gospodarskih in socialnih posledic podnebnih sprememb za regijo.

Za uresničitev teh ciljev so z atensko izjavo predvideni ukrepi, kakršni so povečanje obsega in pospešitev prenosa tehnologije v zvezi z energetsko učinkovitostjo iz držav članic EU v države, na katere se nanaša nova sosedska politika. Ti ukrepi zajemajo tudi izvedbo sklopa izobraževalnih programov med EU in omenjenimi državami za javni in zasebni sektor ter olajšujejo usklajevanje zasebnih donatorjev zunaj evrosredozemskega območja z obstoječimi pobudami EU pri viziji postopnega oblikovanja okoljskega sklada.

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 09.05.2008