Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Sporočila za javnost

14.05.2008

Finančni ministri so na zasedanju ECOFIN-a potrdili sklepe o finančnem nadzoru v EU in zagotavljanju finančne stabilnosti

foto: Thierry Monasse

Minister za finance in predsednik Sveta za ekonomske in finančne zadeve (ECOFIN) dr. Andrej Bajuk je danes v Bruslju vodil zasedanje ECOFIN-a, na katerem so finančni ministri med drugim sprejeli sklepe, povezane z ugotovitvami razprav na neformalnem zasedanju ECOFIN-a, ki je bilo 4. in 5. aprila na Brdu pri Kranju. Ministri so dokončno potrdili tudi širše smernice ekonomskih politik. S tem se je začel nov triletni cikel, države članice pa bodo do jeseni pripravile svoje reformne programe.

 

Finančni nadzor v EU in zagotavljanje finančne stabilnosti

Minister Bajuk je po končanem zasedanju ECOFIN-a poudaril pomen sprejetja sklepov, povezanih s finančnim nadzorom in zagotavljanjem dolgoročne finančne stabilnosti v EU, ki so posledica razprave na aprilskem neformalnem zasedanju:

  • krepitev mandata EU nacionalnih nadzornikov, ki bo predvsem omogočila, da bodo finančni nadzorni organi pri opravljanju svojih nalog upoštevali tudi skrb za finančno stabilnost drugih držav članic;
  • krepitev delovanja nadzornih odborov na ravni EU (t. i. odbori na tretji ravni v Lamfalussyjevi strukturi), ki naj bi dobili nove naloge, ki bodo natančneje določene septembra letos;
  • sodelovanje nadzornikov v kolegijih nadzornikov za posamezne čezmejne finančne skupine, ki naj bi zagotavljalo tudi izmenjavo vseh pomembnih podatkov med nadzorniki iz matične države in države gostiteljice;
  • strinjali so se, da je v krizi ob poudarjeni ključni vlogi za rešitev zasebnega sektorja potrebno nadaljnje delo pri reševanju vprašanja o morebitni delitvi bremen, če so vpleteni proračunski stroški;
  • pospešitev dela, povezanega s konvergenco regulatornega in finančnega poročanja, ki vključuje možnost za uvedbo skupnega poročanja čezmejnih finančnih skupin zaradi zmanjšanja stroškov in zagotavljanja konvergence.

Ministri so Komisijo pozvali k pripravi razprave o jamstvenih shemah za depozite in potrdili naslednjo vajo o kriznem upravljanju, ki bo na podlagi novega memoranduma o sodelovanju pri čezmejni finančni stabilnosti potekala spomladi 2009.

Posodobili so tri delovne načrte, ki so bili sprejeti oktobra in decembra lani: načrt dela o odzivih na trenutna dogajanja na finančnih trgih, načrt dela za izboljšanje nadzora v finančnem sistemu in načrt dela za zagotavljanje finančne stabilnosti v EU in upravljanje kriz.

 

Sprejetje sklepov o vzpostavitvi celovitega mehanizma financiranja Zahodnega Balkana

Z današnjo zavezo o vzpostavitvi celovitega mehanizma financiranja Zahodnega Balkana so ministri dokazali svojo zavezanost finančnemu sodelovanju in nadaljnjemu razvoju te regije. Ta mehanizem bo zagotovil postopno združevanje razpoložljivih instrumentov financiranja za Zahodni Balkan, predvsem različnih mehanizmov Evropske komisije, Evropske investicijske banke in Evropske banke za obnovo in razvoj. Trenutno namreč velja več kot 20 različnih dokumentov financiranja brez upoštevanja dvostranskega financiranja, ki ureja različne potrebe teh držav.

Sprejeli so konkretne ukrepe na poti do vzpostavitve tega mehanizma. Letos bo oblikovana skupna spletna stran. Hkrati bo delo nemudoma začela koordinacijska skupina s predstavniki Komisije in mednarodnih finančnih ustanov, ki bo začela vzpostavljati projekt vse na enem mestu. Do konca leta 2008 bo pripravila tudi seznam največjih administrativnih ovir, ki jih je treba odpraviti za zagotovitev učinkovitega usklajevanja vpletenih ustanov. To pomeni, da bodo lahko države Zahodnega Balkana na enem mestu dobile celovito informacijo o razpoložljivosti financiranja.

 

Sprejetje sklepov o dobrem upravljanju na davčnem področju

Minister Bajuk je izrazil zadovoljstvo, da je ministrom po skoraj dveletnem delu uspelo soglasno sprejeti sklepe o davčnih vprašanjih, povezanih s sporazumi, ki jih bodo Skupnost in njene države članice sklenile s tretjimi državami in skupinami tretjih držav.

Sklepi pomenijo velik napredek pri uveljavljanju in izvajanju načel dobrega upravljanja na davčnem področju (preglednost, izmenjava informacij in lojalna davčna konkurenca), ki so jih države članice sprejele na ravni Skupnosti, na kar najširšem mogočem zemljepisnem območju. Pripomogli bodo k preprečevanju čezmejnih davčnih goljufij in utaj davkov ter okrepili boj proti pranju denarja, korupciji in financiranju terorizma.

 

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 16.05.2008