Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Sporočila za javnost

14.05.2008

Sestanek generalnih direktorjev, pristojnih za teritorialno kohezijo in urbani razvoj

Danes se na Brdu pri Kranju začenja dvodnevni sestanek generalnih direktorjev, pristojnih za teritorialno kohezijo in urbani razvoj. Prvi dan srečanja bodo generalni direktorji, pristojni za teritorialno kohezijo, obravnavali vmesno poročilo o uresničevanju Prvega akcijskega programa za izvajanje Teritorialne agende EU (Azori, november 2007). Slovenija je s predsedovanjem Evropski uniji prevzela pomembno nalogo usklajevanja in spremljanja uresničevanja dejavnosti iz akcijskega programa, ter prvega poročanja o njegovem izvajanju. Sestanek bo namenjen tudi predstavitvi stanja in razpravi o prihodnosti teritorialne kohezije.

Drugi dan se bodo generalni direktorji, pristojni za urbani razvoj, seznanili s poročilom o izvajanju Leipziške listine o evropskih trajnostnih mestih (Leipzig, maj 2007). Slovenija želi glede na odmev na zeleno knjigo o prilagajanju podnebnim spremembam in v skladu s prednostno vsebino slovenskega predsedovanja  spodbuditi razpravo o prispevku urbanega načrtovanja pri obravnavi izzivov podnebnih sprememb in k zagotavljanju večje energetske učinkovitosti.

Slovenija namenja veliko pozornosti usklajenemu izvajanju obeh dokumentov in s tem doseganju sinergijskih učinkov. Dosežki usklajenih dejavnosti teritorialnega in urbanega razvoja bodo predstavljeni in obravnavani na obeh srečanjih. Predstavljene bodo tudi nadaljnje dejavnosti med francoskim in češkim predsedovanjem Evropski uniji.

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 14.05.2008