Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Sporočila za javnost

15.05.2008

Generalni direktorji za teritorialno kohezijo in urbani razvoj končali dvodnevni sestanek

foto: MOP

Danes se je na Brdu pri Kranju končal dvodnevni sestanek generalnih direktorjev, pristojnih za teritorialno kohezijo in urbani razvoj.

Prvi dan srečanja so direktorji, pristojni za teritorialno kohezijo, obravnavali vmesno poročilo o izvajanju Prvega akcijskega programa za izvajanje Teritorialne agende EU ter izmenjali stališča do teritorialne kohezije v prihodnje. Drugi dan srečanja so se generalni direktorji, pristojni za urbani razvoj, seznanili s poročilom o izvajanju Leipziške listine o evropskih trajnostnih mestih.

Glede na odmev na Zeleno knjigo o prilagajanju podnebnim spremembam in v skladu s prednostno vsebino slovenskega predsedovanja EU je slovensko predsedstvo spodbudilo razpravo o vlogi in prispevku urbanega načrtovanja pri obravnavi izzivov podnebnih sprememb ter zagotavljanju večje energetske učinkovitosti. Na sestanku so bile predstavljene tudi prednostne naloge in predvidene dejavnosti na področju teritorialne kohezije in urbanega razvoja med francoskim in češkim predsedovanjem EU. Slovenija poudarja pomen celovitega pristopa pri reševanju vprašanj in izzivov sodobnega časa z vključevanjem prostorske in urbane razsežnosti v nastajanje sektorskih politik. S tem ima bogate izkušnje, zlasti pri celovitem načrtovanju razvoja obale in njenega zaledja v okviru mednarodnega projekta CAMP. Sklepi sestanka bodo vključeni v končno poročilo slovenskega predsedstva.

Ob robu sestanka generalnih direktorjev za teritorialno kohezijo in urbani razvoj sta se 14. maja na Bledu sestala tudi minister za okolje in prostor Janez Podobnik ter francoski državni sekretar za prostorsko načrtovanje Hubert Falco. Na srečanju so bile poudarjene glavne dejavnosti, izvedene na področju teritorialne kohezije in urbanega razvoja med slovenskim predsedovanjem, ter predstavljene prednostne vsebine in predvidene dejavnosti med francoskim predsedovanjem. Minister Podobnik in državni sekretar Falco sta izmenjala tudi poglede na Zeleno knjigo o teritorialni koheziji, ki jo pripravlja Evropska komisija in naj bi bila sprejeta med francoskim predsedovanjem. Minister Podobnik je poudaril pomen vključitve teritorialne kohezije v novo Lizbonsko pogodbo. To je po njegovem mnenju korak naprej pri uveljavljanju celovitega pristopa pri pripravi politik na ravni EU, pa tudi na ravni držav. Minister Podobnik in državni sekretar Falco sta dosedanje delo in sodelovanje med država ocenila kot zelo uspešno ter se dogovorila o medsebojnem sodelovanju in pomoči tudi v prihodnje.

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 16.05.2008