Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Sporočila za javnost

16.05.2008

Ministri držav Salzburškega foruma razpravljali o migracijah in prihodnosti politik Evropske unije na področju notranjih zadev

Državni sekretar mag. Zvonko Zinrajh se je udeležil ministrskega srečanja držav članic Salzburškega foruma, ki ga sestavljajo ministri za notranje zadeve Avstrije, Češke, Madžarske, Poljske, Slovaške, Slovenije, Bolgarije in Romunije. Ministri so se na tradicionalnem srečanju, ki je bilo 15. in 16. maja 2008 v Pragi, pogovarjali o prihodnosti politik Evropske unije na področju notranjih zadev, francoski pobudi za prihodnje oblikovanje Evropskega pakta za migracije, zunanji dimenziji Salzburškega foruma, prihodnjih korakih na področju preventive in odpravljanja posledic prometnih nesreč ter prihodnosti schengenskega sistema. Ob koncu je predsedujoča Salzburškemu forumu Češka predstavila svoje prioritete predsedovanja Svetu EU, ministri pa so obravnavali tudi zaključke in priporočila delovnih skupin, ki delujejo v okviru Salzburškega foruma.

Usmeritev politik na področju notranjih zadev zdaj določa Haaški načrt, ki se izteče leta 2010. Zato Evropska komisija že pripravlja predlog novega programa, v katerem bo opredelila prihodnje politike s tega področja v letih od 2010 do 2014. Program bo predstavljen v prvi polovici leta 2009. Državni sekretar mag. Zinrajh je poudaril: "Gre za zelo pomemben dokument, ki bo določal prioritete in usmeritve delovanja inštitucij Evropske unije in držav članic, zato smo o morebitni vsebini takega dokumenta v času nemškega, portugalskega in slovenskega predsedovanja razpravljali na vseh ravneh. Zdaj o prihodnjih politikah zelo intenzivno razpravlja tudi Visoka posvetovalna skupina, t. i. skupina Future." Namen skupine je zbiranje idej, ki bodo služile Evropski komisiji pri pripravi programa, niso pa zanjo zavezujoče. Slovenija je 1. aprila 2008 na Brdu pri Kranju organizirala srečanje skupine Future in tako prevzela dejavno vlogo v razpravah o prihodnjih usmeritvah politik na področju notranjih zadev.

Na srečanju so se ministri seznanili tudi s pobudo za oblikovanje Evropskega pakta za migracije in azil, ki ga bo med predsedovanjem Svetu EU predstavila Francija. Pakt  naj bi prispeval k oblikovanju skupne politike priseljevanja in azila na ravni Skupnosti ter poskušal odpraviti vzroke nezakonitih migracij s spodbujanjem razvoja v državah izvora in tranzita.

Eno od glavnih področij delovanja Salzburškega foruma je tudi zunanja dimenzija. Doslej je bila pozornost usmerjena predvsem na območje Zahodnega Balkana, ki je sicer ena od prioritet slovenskega predsedovanja Svetu EU. Ministri so se strinjali, da bo treba okrepiti sodelovanje tudi z drugimi regijami, ki mejijo na države Salzburškega foruma. "Slovenija podpira krepitev sodelovanja z drugimi regijami znotraj že obstoječih mehanizmov in programov EU v okviru evropske sosedske politike in zagotavljanje pomoči tem državam pri čimprejšnji implementaciji Globalnega pristopa k problematiki migracij v Južni in Jugovzhodni Evropi, ki ga je Evropska komisija predstavila leta 2007," je ob tem povedal državni sekretar mag. Zinrajh.

Češka je za srečanje pripravila tudi gradivo za razpravo o prometni varnosti, ki je ena od najbolj perečih težav vseh držav članic Foruma. Zato so ustanovili delovno skupino za prometno varnost, ki jo sestavljajo strokovnjaki iz vseh držav članic Foruma. Namen skupine je izmenjava dobrih praks ter izkušenj pri preventivi in soočanju s posledicami prometnih nesreč.

Ministri so si izmenjali tudi izkušnje v okviru schengenskega območja. Države članice Salzburškega foruma, razen Avstrije, Bolgarije in Romunije, so namreč pred kratkim vstopile v schengensko območje. Ob koncu srečanja so govorili tudi o razvoju in implementaciji schengenskega informacijskega sistema druge generacije (SIS II) ter  o možnostih nadaljnje širitve schengenskega prostora.

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 16.05.2008