Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Sporočila za javnost

19.05.2008

V Bukarešti se začenja zasedanje pogodbenic ESPOO

Danes se v Bukarešti začenja tridnevno 4. srečanje pogodbenic Konvencije ZN o čezmejnih vplivih na okolje, ESPOO. Udeleženci bodo obravnavali ključne usmeritve za delo v prihodnjem štiriletnem obdobju, potrjevali program dela, ki zajema tudi dejavnosti za izvajanje Protokola o strateški presoji vplivov na okolje h konvenciji, finančni program, izvajanje konvencije pri subregionalnem sodelovanju, obravnavali bodo tudi poročila delovne skupine, izvedbenega odbora in komisije za pritožbe.

Slovenija usklajuje pripravo stališč EU, ki jih je večinoma uskladila na sestanku delovne skupine Sveta EU za mednarodna okoljska vprašanja (WPIEI) v Bruslju 18. aprila letos. Pomembni vsebinski dosežki Slovenije so: vključitev dejavnosti razvoja dobrih praks s poudarkom na velikih infrastrukturnih energetskih projektih, za kar je doseženo soglasje vseh držav članic. Konvencija je zelo pomembna podlaga za sodelovanje pri čezmejnih presojah projektov, ki vodijo čez veliko držav, postaja tudi pomemben dokument za mejne države EU ter pri medsebojnih strateških in projektnih okoljskih presojah EU. Slovenija bo predstavila tudi izkušnje pri čezmejnih strateških presojah in pripravila priporočila.

Danes, 19. maja, bo potekalo dodatno usklajevanje EU v Bukarešti glede spora med EU in Ukrajino. Ukrajina, ki je pogodbenica konvencije, je namreč kršila njene določbe pri projektu Bistre kanala in bo v imenu držav EU na ministrskem srečanju pozvana k izvajanju konvencije.

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 19.05.2008