Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Sporočila za javnost

20.05.2008

Prilagoditev skupne kmetijske politike odgovor na izzive

Slovensko predsedstvo pozdravlja zakonodajne predloge Evropske komisije, ki jih je pripravila v okviru pregleda skupne kmetijske politike. Predsednik Sveta EU za kmetijstvo Iztok Jarc je ob tem dejal: »S prilagoditvami mora SKP postati učinkovitejša, kmetijstvo pa moramo prilagoditi na nove globalne tržne razmere in izzive, ki so pred nami. Vse spremembe morajo biti uravnotežene z namenom, da kmetom zagotovimo stabilno okolje, ki ne bo ogrožalo evropskega modela kmetijstva in njegove konkurenčnosti.«

Slovensko predsedstvo si bo prizadevalo, da bo razprava o novih zakonodajnih predlogih vodila k odločitvam, ki bodo omogočile večjo stabilizacijo kmetijskih trgov, prispevale k povečanju konkurenčnosti in produktivnosti evropskega kmetijstva ter zagotovile ustrezno prilagoditev na nove izzive, kot so podnebne spremembe, biogoriva, varovanje okolja in prehranska varnost.

Omenjeni zakonodajni predlogi so priložnost, da se SKP odzove tudi na aktualne visoke cene kmetijskih proizvodov in pomanjkanje hrane. Ob tem je slovenski minister Jarc poudaril, da gre »za vprašanje, ki ne zadeva samo kmetijstvo, ampak tudi trgovino, okolje, energijo in varnost. Na te izzive se moramo skupno in trajnostno odzvati na ravni EU. Prilagoditev SKP je lahko le eden izmed korakov v smeri reševanja tega problema.«

V okviru »zdravstvenega pregleda« SKP se predvidevajo tudi spremembe, ki naj bi med drugim prispevale k umiritvi nastalih tržnih razmer. Te so: nadaljnja odprava proizvodno vezanih podpor, dokončna odprava obvezne prahe, postopen prehod na odpravo sistema mlečnih kvot do leta 2015, prilagoditev tržno-cenovnih podpor v sektorju žitaric in prehod s podpor energetskim rastlinam na učinkovitejše rešitve za okrepitev bioenergetskega sektorja, vendar ne na škodo pridelave hrane in krmil, vključno s pridobivanjem biogoriva druge generacije.

Razprava se bo nadaljevala na neformalnem zasedanju Sveta ministrov 27. maja v Sloveniji, za katerega je slovensko predsedstvo pripravilo dokument za razpravo. Neformalno zasedanje želi predsedstvo izkoristiti tudi za razpravo o umestitvi »pregleda« reforme SKP v širši kontekst, pri čemer se želi osredotočiti na obstoječe in nove izzive, ki so pred nami. Predsedstvo je zato na kmetijske ministre EU naslovilo štiri aktualna vprašanja: »Kako se bo kmetijstvo prilagodilo tem izzivom? Kako bomo zagotovili večjo količino visoko kakovostne hrane po dostopnih cenah, hkrati pa zagotovili biotsko raznovrstnost, ohranili kulturno krajino ter zaščitili naravne vire, kot so voda, zrak in zemlja? V kakšni meri lahko prilagoditve SKP v okviru »pregleda« reforme SKP (»Health Check«) že prispevajo k reševanju teh izzivov?«

  • Dokument za razpravo in ostali dokumenti so na voljo tukaj več
 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 20.05.2008