Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Sporočila za javnost

20.05.2008

Na Brdu zaseda Upravni odbor Europola

V okviru slovenskega predsedovanja Svetu EU poteka od 20. do 21. maja 2008 na Brdu pri Kranju zasedanje Upravnega odbora Europola oz. Evropskega policijskega urada, ki s svojimi informacijami in analizami pomaga državam članicam Evropske unije v boju proti terorizmu, organizirani in čezmejni kriminaliteti.

Tokratnega, že 62. zasedanja Upravnega odbora Europola, najvišjega organa Evropskega policijskega urada, ki mu predseduje pomočnik direktorja Uprave kriminalistične policije na Generalni policijski upravi Robert Črepinko, se je udeležilo 27 delegacij držav članic, predstavniki Europola z direktorjem Maxom-Petrom Ratzlom in predstavniki Evropske komisije.

Po besedah Roberta Črepinka v današnji izjavi za medije je Upravni odbor Europola prvi dan obravnaval kar nekaj pomembnih točk dnevnega reda. Pri tem je izpostavil obravnavo dveh implementacijskih aktov osnutka sklepa Sveta o ustanovitvi Europola: »Na zasedanju upravnega odbora, ki ima predvsem strateško in nadzorstveno vlogo, smo danes nadaljevali z delom, nujnim za začetek veljavnosti sklepa Sveta o ustanovitvi Europola.« Notranji ministri EU so namreč aprila letos dosegli politično soglasje o sklepu Sveta o ustanovitvi Europola, ki bo nadomestil pravno podlago za njegovo delovanje, tj. Konvencijo o Europolu. Europol bo tako postal ena od agencij EU, zaradi česar se bo lažje prilagajal hitro spremenljivim okoliščinam; poleg tega ne bo več dosedanjega medvladnega financiranja, pač pa se bo začel financirati iz proračuna Skupnosti. »Uspešna priprava aktov za implementacijo tega sklepa je zato ena od prioritet slovenskega predsedstva na tem področju. V ta namen je bil v upravnem odboru ustanovljen tudi ad hoc odbor, ki je aprila in maja letos pripravil vse za pravočasen sprejem teh aktov,« je dejal Črepinko.

Drugi dan zasedanja bodo člani odbora nadaljevali razprave o korporacijskih, finančnih, operativnih, varnostnih zadevah in zadevah, povezanih z informacijsko-komunikacijsko tehnologijo, obravnavali pa bodo še osnutka sporazuma o sodelovanju s Črno goro in Srbijo. Črepinko je pojasnil, da gre za strateška sporazuma, ki bosta vzpostavila razmere za okrepljeno sodelovanje med Europolom in omenjenima državama. Sporazuma bosta omogočila predvsem izmenjavo strateških informacij v okviru Europolovega mandata, kamor sodijo hujše oblike mednarodne kriminalitete z elementi organizirane kriminalitete.

S predsedujočim upravnemu odboru Robertom Črepinkom se je strinjal tudi direktor Europola Max-Peter Ratzel. Ob koncu prvega dne zasedanja se je zahvalil slovenskemu predsedstvu, da je organiziralo to in številna druga srečanja. Ratzel je poudaril, da je slovensko predsedstvo dalo Europolu nov zagon. V prihodnje bo imel razširjen mandat, po katerem povezava z organizirano kriminaliteto ne bo več pogoj, zato bodo imele države večje možnosti za sodelovanje s partnerji iz EU in tretjimi državami. Max-Peter Ratzel je omenil tudi Europolova prizadevanja na Zahodnem Balkanu: "Gre za prednostno območje v Europolovem sodelovanju s tretjimi državami. Sporazumi o sodelovanju so sklenjeni že z vsemi zahodnobalkanskimi državami; sporazuma s Srbijo in Črno goro pa bosta ta prizadevanja zaokrožila."

Naloga Europola je izmenjava informacij o kaznivih dejanjih ter izboljšanje učinkovitosti in sodelovanja med pristojnimi organi držav članic EU pri preprečevanju hudih oblik mednarodnega organiziranega kriminala in v boju proti njim. Europol si prizadeva pomembno prispevati  k odkrivanju, preprečevanju in pregonu kaznivih dejanj v Evropski uniji, še zlasti v boju proti organiziranemu kriminalu in delovanju organiziranih kriminalnih družb.

V slovenski delegaciji so bili poleg predsedujočega zasedanju Upravnega odbora Europola Roberta Črepinka še direktor Uprave kriminalistične policije mag. Aleksander Jevšek kot stalni član upravnega odbora, mag. Vlasta Zupanc Žučko, nacionalna delegatka, in Albert Gaši, asistent predsedujočega upravnemu odboru Europola. Zasedanja so se udeležili tudi strokovnjakinja za finančne zadeve Janja Bizjak, strokovnjak za varnostne zadeve Dejan Žorž Zaviršek in strokovnjak za kadrovske zadeve Robert Kos, vsi iz Generalne policijske uprave.

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 23.05.2008