Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Sporočila za javnost

20.05.2008

Trojka EU-Nigerija o aktualnih temah varnosti, energetike, podnebnih sprememb, migracij in človekovih pravic

Obvladovanje in preprečevanje konfliktov, boj proti nedovoljenemu kopičenju osebnega in lahkega orožja ter trgovini z njim, podnebne spremembe, energetska varnost, boj proti terorizmu, migracije in človekove pravice so bile glavne teme današnjega zasedanja trojke EU z Nigerijo na Brdu pri Kranju. Sestanek je vodil predsednik Sveta EU za splošne zadeve in zunanje odnose, slovenski zunanji minister dr. Dimitrij Rupel, nigerijsko delegacijo pa zunanji minister Ojo Maduekwe.

Predsednik Sveta za splošne zadeve in zunanje odnose dr. Rupel je v zvezi s preprečevanjem in obvladovanjem konfliktov dejal, da EU Afriki namenja posebno pozornost; spremljanje, svetovanje ter usposabljanje so ključna področja, ki jih EU deli s svojimi partnericami. V zadnjih letih je dosegla velik napredek pri številnih operacijah; v Kongu, Gvineji Bissau, Sudanu ter nedavno v Čadu in Srednjeafriški republiki. Unija želi svoje delo nadaljevati in Afriški uniji omogočiti, da oblikuje zadostne zmogljivosti in znanje za samostojno obvladovanje konfliktov.

V zvezi z bojem proti nedovoljenemu kopičenju osebnega in lahkega orožja je minister dr. Rupel poudaril, da EU že dolga leta opozarja na ta problem; že leta 2005 je sprejela strategijo na tem področju, v kateri ugotavlja, da je Afrika celina, ki so jo notranji konflikti z nenadzorovanim dotokom tovrstnega orožja najhuje prizadeli. Zato Evropska unija podpira prizadevanja OZN. Minister dr. Rupel je z zadovoljstvom ugotovil, da se je Nigerija udeležila seminarja v Lomeju aprila letos, sicer pa jo je hkrati z drugimi afriškimi državami spodbudil, naj sodeluje v razpravi o teh vprašanjih pod vodstvom Združenih narodov.

Posebno pozornost je predsednik Sveta EU za splošne zadeve in zunanje odnose namenil podnebnim spremembam. Poudaril je, da te zahtevajo veliko pozornost, z njimi pa se je mogoče spopasti samo na svetovni ravni. Opozoril je na dogovor evropskih voditeljev, da se bodo zavzeli za začetek pogajanj o celoviti svetovni ureditvi po letu 2012. Evropska unija ponavlja, da bi morale imeti pri tem vodilno vlogo razvite države, saj nosijo največjo odgovornost za izpuste. Posledice pa se občutijo po vsem svetu in Nigerija bi bila lahko še posebno prizadeta zaradi dviga morske gladine, suš in širjenja puščav.

Tudi energetska varnost je eden pomembnih svetovnih izzivov. V zvezi s tem je minister dr. Rupel pohvalil prizadevanja za uvajanje novih tehnologij za zmanjšanje izpustov, in poudaril: »Treba je preprečevati tratenje virov v fazi proizvodnje.« Z zadovoljstvom je pospremil nigerijska prizadevanja za zmanjšanje sežiganja plinov. Opozoril je tudi, da so za dosego teh ciljev evropska podjetja pripravljena sodelovati z visokimi vlaganji. Energetska varnost hkrati vključuje spodbudo za razvoj obnovljivih virov energije in minister dr. Rupel je prepričan, da ima na tem področju Nigerija velike možnosti.

Ob poudarku, da Evropska unija obsoja terorizem, je potrdil popolno podporo Združenim narodom v boju proti terorizmu; Unija v tem boju sodeluje na vseh ravneh. Vsi ukrepi pa morajo biti v skladu z mednarodnim pravom, je poudaril predsednik Sveta EU za splošne zadeve in zunanje odnose. Omenil je, da sta Evropska unija in Nigerija večverski družbi in opozoril na medkulturni dialog kot pomembno prednostno nalogo slovenskega predsedovanja Svetu EU.

Na področju migracij je po oceni ministra dr. Rupla dialog z Nigerijo nadvse pomemben, saj je ta država izvora, tranzitna država in ciljna država obenem. Evropska unija se zavzema za dialog o migracijah z afriškimi državami, zato je pohvalil sodelovanje Nigerije, ki je omogočila delovanje misije EU v tej afriški državi. Z odobravanjem je sprejel tudi njeno odločitev, da se vključi v dejavnosti, o katerih so se dogovorili na lanskem vrhu EU-Afrika v Lizboni. Evropska unija želi vsekakor nadaljevati dialog z Nigerijo.

V zvezi z vprašanjem človekovih pravic pa je minister dr. Rupel poudaril, da EU podpira dejavnost Sveta ZN za človekove pravice, katerega članica je tudi Nigerija; svojega sogovornika je spodbudil k vsestranskemu sodelovanju v svetu, kajti za njegovo učinkovitost so odgovorne vse države. Slovenski zunanji minister je pohvalil tudi odločitev Nigerije, da sprejme posebne poročevalce o človekovih pravicah. Prepričan je, da je sodelovanje med državami iz različnih regionalnih skupin bistvenega pomena, zato se EU veseli sodelovanja z Nigerijo.

Ob koncu srečanja so sprejeli skupno sporočilo, ki povzema vse točke iz razprave.

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 23.05.2008