Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Sporočila za javnost

22.05.2008

V Svetu dosežen sporazum o vsebini direktive o vračanju

Danes je slovensko predsedstvo na ravni Odbora stalnih predstavnikov (COREPER) zagotovilo soglasje glede kompromisnega predloga za direktivo Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih standardih in postopkih v državah članicah za vračanje državljanov tretjih držav, ki nezakonito prebivajo v EU (direktiva o vračanju). Predsedstvo bo obvestilo Evropski parlament, v upanju, da bo možno doseči soglasje v prvem branju.

»Cilj predlagane direktive je določiti jasna, transparentna in poštena skupna pravila v zvezi z vračanjem, odstranjevanjem, uporabo prisilnih sredstev, pridržanjem in ponovnim vstopom, ki v celoti zagotavljajo spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin oseb, ki jih to zadeva. Upamo, da bo po vrsti uspešnih srečanj v okviru trialoga Evropski parlament direktivo lahko podprl v postopku soodločanja ,« je izjavil Dragutin Mate, predsednik Sveta EU za področje notranjih zadev in slovenski notranji minister.

Če bo direktiva sprejeta, bo določala skupna pravila, ki se bodo nanašala na državljane tretjih držav, ki nezakonito prebivajo na območju držav članic. Direktiva ne bo vplivala na postopkovno in vsebinsko zaščito prosilcev za azil, saj te zadeve ureja druga direktiva. Posebne določbe so namenjene ranljivim osebam, zlasti mladoletnih osebam brez spremstva. Poleg tega bo direktiva urejala pravice oseb, ki nezakonito prebivajo v državah članicah in jih je treba vrniti, prednost pa bo imelo prostovoljno vračanje.

Pridržanje bo dovoljeno le v primerih, kadar ne bo možno uporabiti drugih, manj prisilnih metod, zanj pa bo potreben pisni sklep, ki bo navajal zakonske in dejanske razloge. Pridržanje bo trajalo najkrajši možni čas in se bo uporabljalo, dokler se izvajajo priprave na odstranjevanje. Najdaljši čas pridržanja bo šest mesecev (z možnostjo podaljšanja za nadaljnjih 12 mesecev pod določenimi pogoji). Zagotovljen bo popoln sodni pregled pridržanja.

»Predlagana direktiva v celoti upošteva določbe Evropske konvencije o človekovih pravicah in je za mnoge države članice pomemben napredek v primerjavi s trenutnim stanjem. Stanje se ne bo poslabšalo nikjer,« je še poudaril minister Mate.

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 23.05.2008