Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Sporočila za javnost

22.05.2008

Inovativnost in ustvarjalnost v izobraževanju ključni za prihodnost konkurenčnosti Evrope

"Upam, da je dokončno dozorelo spoznanje, da je vlaganje v izobraževanje, znanje in mlade najdonosnejša naložba za prihodnost," je danes ob robu zasedanja Sveta za izobraževanje, usposabljanje, kulturo in mladino povedal predsednik Sveta slovenski minister za šolstvo in šport dr. Milan Zver. Ob tem je dodal, da je "ustvarjalna in inovacijska sposobnost evropskih državljanov ključni steber, na katerem ne bo temeljila le prihodnja gospodarska blaginja Evrope, temveč tudi njena socialna blaginja in kulturni razvoj". Prav zato so danes ministri na zasedanju sprejeli sklepe Sveta o spodbujanju inovativnosti in ustvarjalnosti s pomočjo izobraževanja in usposabljanja, s katerimi je slovensko predsedstvo uspešno izpolnilo glavno prednostno nalogo na tem področju in doseglo nov uspeh, ki se kaže tudi z današnjim sprejetjem odločbe o razglasitvi leta 2009 za evropsko leto inovativnosti in ustvarjalnosti. Sprejeti jo mora še Evropski parlament.

Ministri za izobraževanje in usposabljanje so s sklepi poudarili, da bo za zagotavljanje ustvarjalnega gospodarstva potreben nadarjen kader. Prav zato je najpomembnejše, da Evropa še naprej vzgaja, izobražuje, privabi in obdrži nadarjene ljudi. Predsednik Sveta minister dr. Milan Zver je ob tem poudaril: "Prepričan sem, da ima izobraževanje ključno vlogo pri odkrivanju in spodbujanju inovativnosti in ustvarjalnosti in da je z njim treba začeti že v zgodnjem otroštvu ter ga nadaljevati na vseh ravneh vseživljenjskega učenja."

Ministri so na dopoldanskem zasedanju, namenjenem izobraževanju in usposabljanju, sprejeli tudi sklepe o izobraževanju odraslih kot odgovor na dva izziva sodobne družbe: staranje aktivnega prebivalstva in vse bolj konkurenčno svetovno gospodarstvo. Predsednik Sveta je na zasedanju povedal, da hitre spremembe v poklicnem in družbenem življenju ter trenutna demografska gibanja že vodijo k pomanjkanju znanja in zato od obstoječih sistemov zahtevajo vse več v smislu stalnega usposabljanja in nadaljnjega izobraževanja. Veliko držav članic se namreč vedno teže spopada z izzivi hitrih tehnoloških sprememb in povpraševanjem po najnovejšem znanju. Zanašajo se zlasti na novo delovno silo in ne vlagajo v pridobivanje znanja že zaposlenega osebja. Sprejeti sklepi zato posebno pozornost namenjajo ukrepom, ki spodbujajo stalno pridobivanje znanja in nadaljnje izobraževanje odraslih. Zelo pomembno je, da se odrasli nenehno izobražujejo ter so se sposobni spoprijeti s spremembami in se jim prilagajati. "Ne glede na to, ali odrasli menijo, da potrebujejo dodatno znanje ali preusposabljanje, mora biti izobraževanje zanje kar se da dostopno in preprosto," je na zasedanju povedal predsednik Sveta dr. Milan Zver.

Na popoldanskem zasedanju Sveta, namenjenem mladinski politiki, so ministri sprejeli Resolucijo o mladih z manj priložnostmi. Ta opozarja na resnost razmer, v katerih se mladi z manj priložnostmi znajdejo v precejšnjem številu evropskih držav. Poudarja ključni pomen njihove aktivne udeležbe pri zaposlovanju, izobraževanju in v družbi za splošno povezanost družbe. O mladih z manj priložnostmi se je predsednik Sveta minister dr. Milan Zver ob robu Sveta pogovoril tudi s predstavniki mladih. Ti pozdravljajo resolucijo in prizadevanje slovenskega predsedstva, ki je mlade z manj priložnostmi postavilo v ospredje predsedovanja.

Ob koncu je minister povzel slovensko predsedovanje, ki mu je uspelo opozoriti na ključno vlogo izobraževanja pri uresničevanju ciljev lizbonske strategije. "Dosegli smo glavne prednostne cilje na področju izobraževanja in mladine," je povedal predsednik Sveta minister dr. Milan Zver. Ob tem je še dodal, da "zato pričakujemo, da se bo glasna podpora izobraževanju in večji udeležbi mladih z manj priložnostmi kazala tudi v prihodnjih vlaganjih ter da bosta ustvarjalnost in inovativnost v novih vizijah med osrednjimi temami našega skupnega strateškega načrta".

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 23.05.2008